Naftali

Uit Christipedia

Naftali (= 'Worsteling'), ook geschreven Naphtali of Naphthali, was de zesde zoon van Jakob, de tweede bij zijn bijvrouw Bilha, de dienstmaagd van Rachel. Hij werd het hoofd van de Israëlitische stam Naftali.

Naam. De Hebreeuwse naam נפתלי, Naphtaliy = 'worsteling'[1].

Ge 30:8  Toen zeide Rachel: Ik heb worstelingen Gods met mijn zuster geworsteld; ook heb ik de overhand gehad; en zij noemde zijn naam Nafthali. (SV)

Het Strongnummer is H5321. De naam komt 50x in het Oude Testament voor en kan verwijzen naar de zoon van Jakob, de stam der Naftalieten en naar hun gebied.

Naftali de zoon van Jakob

Familie van Jakob
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haran
 
 
Abraham
 
Sara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nahor
 
Milka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bethuël
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laban
 
 
 
 
 
 
 
Rebekka
 
Izak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LeaZilpa
 
RachelBilha
 
Jakob
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruben
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simeon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naftali
 
 
 
 
 
 
Gad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aser
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Issaschar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zebulon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jozef
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benjamin
 

Stam van Naftali

De nakomelingen van Naftali, Naftalieten genoemd, vormden de stam Naftali. Deze stam ontving zijn gebied in noordelijk Israël, naderhand Galilea genoemd, ten noorden door Syrië, ten oosten door de Jordaan en Oost-Manasse, ten zuiden door Zebulon en Issaschar, ten westen door Aser begrensd.

Gebergte Naftali. Het gebergte Naftali zou men het voorgebergte van de Libanon kunnen noemen, daar de noordelijke grenzen van deze stam zich tot de voet van de Libanon of Antilibanon uitstrekten. Het was een van de vruchtbaarste delen van het land Israël.

Aanvankelijk hadden de Naftalieten veel van de Kanaänieten te lijden, die hun stamgebied bleven bewonen en nooit geheel uitgeroeid zijn. Vandaar de benaming 'Galilea der heidenen'. Onder Barak en Gideon bewees de stam, wat dapperheid en vaderlandsliefde vermag. Na de scheuring van het rijk van Israël behoorde Naftali tot het noordelijke rijk, dat dan 'Israël' of 'Efraïm' werd genoemd. Onder koning Pekah werden de bewoners van deze stam door de Assyriërs, ongeveer 730 jaren vóór Chr., in ballingschap weggevoerd.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Naphtali' is op 19 sept. 2020 onder wijziging verwerkt.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.