Haran

Uit Christipedia

Haran verwijst in de Bijbel naar een plaats en naar twee manspersonen:

  1. de streek en plaats Haran in het noorden van Tweestromenland (Mesopotamië): Haran (plaats)
  2. een broer van Abram: Haran (broer van Abram).
  3. een Leviet, 1 Kron. 23:9.

Naam. De naam Haran betekent ‘bergbewoner’, van Har, ‘berg’.