Haran (broer van Abram)

Uit Christipedia

Haran (= Bergbewoner[1]) was als zoon van Terach (Gen. 11:27) geboren in Ur der Chaldeeën, waar hij ook gestorven is (11:28). Hij was de vader van Lot. Ook had hij twee dochters: Milka en Jiska (11:29). Milka trouwde met Harans broer Nahor.

Nageslacht van Sem

Voetnoot

  1. Zie Haran