Lud

Uit Christipedia

Lud was de vierde zoon van Sem. 'Lud' verwijst in de Bijbel ook naar het Noord-Afrikaanse land van de Ludieten.

Naam. De Hebreeuwse naam is לוד, Loed, en betekent 'strijd'[1]. Het strongnummer is H3865. Het woord komt 5x voor in het Oude Testament.

Nageslacht van Sem

Lydiërs

Lud wordt beschouwd als de voorvaders van de Lydiërs. de bewoners van Lydië, een vroeger koninkrijk in het westen van het huidige Turkije. Deze 'Lydiërs' moet men niet verwarren met de Ludieten, zie hierna. De oorsprong van het volk is onduidelijk, er kunnen ook Semitische elementen in zitten[2].

Ludieten

'Lud' kan ook verwijzen naar het Noord-Afrikaanse land van de Ludieten, nakomelingen van Mitsraïm, een zoon van Cham.

Eze 30:4  Een zwaard zal in Egypte komen; siddering zal er zijn in Ethiopie, wanneer er doden vallen in Egypte, en wanneer men zijn rijkdom wegneemt en zijn fundamenten worden vernield. Eze 30:5  Ethiopie, Put, Lud, heel de gemengde bevolking, Kub en de zonen van het met hen verbonden land zullen met hen door het zwaard vallen. (SV)

Zie Ludieten voor het hoofdartikel.

Zie ook

Ludieten

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. J.J. Bimson, Encyclopedie van Bijbelse plaatsen (Kampen: Kok, 2007), s.v. Lydiërs.