Lud

Uit Christipedia

Lud was de vierde zoon van Sem

Naam. De Hebreeuwse naam is לוד, Loed, en betekent 'strijd'[1]. Het strongnummer is H3865. Het woord komt 5x voor in het Oude Testament.

Nageslacht van Sem

Lydiërs

Lud wordt beschouwd als de voorvaders van de Lydiërs. de bewoners van Lydië, een vroeger koninkrijk in het westen van het huidige Turkije. Deze 'Lydiërs' moet men niet verwarren met de Ludieten, nakomelingen van Mitsraïm, een zoon van Cham. Deze Afrikaanse Ludieten worden in de meeste Nederlandse vertalingen van Jer. 46:9 ook 'Lydiërs' genoemd.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.