Ketura

Uit Christipedia

Ketura of Ketoera was de vrouw van Abraham, na de dood van Sarah door hem gehuwd.

Naam. De Hebreeuwse naam is קטורה, Ketoerah, en betekent "reukwerk" of "wierook"[1]. De naam komt in het Oude Testament 4x voor. Het strongnummer is H6999. De Engelse naam is Keturah.

Kinderen. Ofschoon reeds zeer bejaard (140 jaar of ouder) verwekte hij bij deze vrouw, die evenals Hagar vroeger, slechts een bijvrouw was, zes zonen (Gen. 25:2):

  1. Zimran ('Beroemde')
  2. Joksan ('Vogelaar')
  3. Medan ('Twist')
  4. Midian ('Strijd')
  5. Jisbak ('Verlatene')
  6. Suah ('Treurig'), zoon van Ketura.
Nageslacht van Abraham

Deze zonen zijn hoofden van Arabische volksstammen geworden zijn. Hieronder wordt het mogelijke verspreidingsgebied van vier zonen van Abraham en Ketura aangeduid.

Mogelijk verspreidingsgebied van enkele zonen van Ketura

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Ketura' is op 14 aug. 2020 onder wijziging verwerkt.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.