Jafet

Uit Christipedia

Jafet (Jafeth, Japheth) was de eerste zoon van Noach, hoewel hij vaak als derde wordt genoemd (bijvoorbeeld in Gen. 9:18).

Zijn voorgeslacht tot Adam:

Adams nageslacht

Zijn Hebreeuwse naam betekent 'geopend'. Met zijn vader en zijn twee broers Sem en Cham overleefde hij in een groot vaartuig de zondvloed.

Zijn kinderlijke eerbied deed hem de vaderlijke zegen verwerven.

Zijn nakomelingen worden in Gen. 10:2-5 opgegeven, waaruit blijkt, dat hij de stamvader is van volken van zuidelijk Europa en noordelijk Azië.

Nageslacht van Jafet

Zijn nakomelingen vestigden zich na de zondvloed in de kustlanden van de Middellandse Zee en verspreidden zich tot in Europa en gedeelten van Azië.

Verspreiding van Jafeths nakomelingen

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Japheth' is op 4 juli 2015 verwerkt.