Jabal

Uit Christipedia
Jabal (= Waterstroom), ook geschreven Javal, was een zoon van Lamech en Ada, en een nakomeling van Kaïn.
Ge 4:19 Lamech nam voor zichzelf twee vrouwen; de naam van de ene was Ada, en de naam van de andere Zilla. Ge 4:20 Ada baarde Jabal; die werd de vader van wie tenten bewonen en vee houden. Ge 4:21 En de naam van zijn broer was Jubal. Deze werd de vader van allen die harp en fluit kunnen bespelen. (HSV)
Adams nageslacht
Gezin van Lamech
Ada
 
Lamech
 
Zilla
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jabal
 
Tubal-Kaïn
 
 
Jubal
 
Naëma

Jabal wordt de vader genoemd van degenen die tenten bewoonden en vee hadden. De schrijver wil met dit bericht te kennen geven, dat hij de eerste was, die zich aan het nomadische herdersleven wijdde en daarvoor vervoerbare tenten uitvond.

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Hieruit is op 13 okt. 2012 tekst genomen en bewerkt.