Hirad

Uit Christipedia

Hirad of Irad was een zoon van Henoch en een kleinzoon van Kaïn.

De Hebreeuwse naam is עירד, Iyrad en betekent "stedeling"[1] of "vloot"[2]. De naam komt 2x voor in het Oude Testament, in Gen. 4:18. Het Strongnummer is 05897.

Hirad was de vader van Mechújaël.

Ge 4:18  En bij Henoch werd Hirad geboren; en Hirad verwekte Mechujaël; en Mechujaël verwekte Methusaël; en Methusaël verwekte Lamech. (HSV)

Adams nageslacht

Voetnoten

  1. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Gen. 4:18.
  2. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.