Seth

Uit Christipedia

Seth (= Compensatie) ook geschreven Set, was een zoon van Adam, na de dood van zijn broer Abel geboren. Hij wordt genoemd in Gen. 4:26; 5:3, 6.

De Hebreeuwse naam is שׁת, Sjeth. De betekenis van de eigennaam is "compensatie"[1], "Vervanging"[2], "Gesteld, vergoeding, schadeloosstelling[3]", van het werkwoord Soth = geven, toedelen[3].

Ge 4:25 En Adam bekende wederom zijn huisvrouw, en zij baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Seth; want God heeft mij, [sprak] [zij], een ander zaad gezet voor Habel; want Kaïn heeft hem doodgeslagen. (SV)

De naam komt 9x voor in het Oude Testament. Het Strongnummer is 08352. De uitdrukking "de kinderen Seth" (Num. 24: 17) betekent "de kinderen van het gedruis", ter aanduiding van de Moabieten.

Set was de derde (genoemde) zoon van Adam en Eva.

Hij werd de vader van Enos en leefde 912 jaren.

Adams nageslacht

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Seth' is op 20 maart 2020 onder wijziging verwerkt.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. Hebraisch-Deutsch Strong Lexikon, editie 2015. Onderdeel van de Online Bible (Importantia). Geeft als betekenis: "Ersatz".
  3. 3,0 3,1 S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835). Van Ronkel was hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.