Jubal

Uit Christipedia

Jubal (= Stroom), ook geschreven Joeval, was een zoon van Lamech, een broeder van Jabal (= 'waterstroom') en een afstammeling van Kaïn. Hij was de uitvinder van de eerste muziekinstrumenten, in het bijzonder harp en fluit.  

Ge 4:19 Lamech nam voor zichzelf twee vrouwen; de naam van de ene was Ada, en de naam van de andere Zilla. Ge 4:20 Ada baarde Jabal; die werd de vader van wie tenten bewonen en vee houden. Ge 4:21 En de naam van zijn broer was Jubal. Deze werd de vader van allen die harp en fluit kunnen bespelen. (HSV)

Adams nageslacht
Gezin van Lamech
Ada
 
Lamech
 
Zilla
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jabal
 
Tubal-Kaïn
 
 
Jubal
 
Naëma