Mechujaël

Uit Christipedia

Mechujaël, ook geschreven Mehujaël en Mechoejaël, was een achterkleinzoon van Kaïn.

De Hebreeuwse naam is מחויאל, Mechoejaël en betekent "door God getroffen"[1], "door God verdelgd"[2], "door God geslagen"[3]. De eigennaam komt 2x voor in de Bijbel, in Gen. 4:18. Het Strongnummer is 04232.

Hij was een zoon Hirad.
Ge 4:18  En bij Henoch werd Hirad geboren; en Hirad verwekte Mechujaël; en Mechujaël verwekte Methusaël; en Methusaël verwekte Lamech. (HSV)
Adams nageslacht

Voetnoten

  1. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Gen. 4:18.
  2. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  3. Lexique Hébrue (numéros Strong). Onderdeel van de Online Bible (Importantia)