Zilla

Uit Christipedia

Zilla (= Schaduw), ook geschreven Silla of Tsila, was een van de twee vrouwen van Lamech en de moeder van Tubalkaïn en Naëma. Ze wordt genoemd in Gen. 4: 19, 22.

De Hebreeuwse naam is צלה, Tsillah, en betekent Schaduw[1], van het werkwoord Zalol = schaduw geven[2]. De naam komt 3x in de Bijbel voor. Het Strongnummer is 06741. In het Engels (King James vertaling) is haar naam Zillah.

Zij was de moeder van Tubal-Kaïn, een leermeester (instructeur) van iedere bewerker van brons en ijzer. Haar dochter was Naëma.

Gezin van Lamech
Ada
 
Lamech
 
Zilla
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jabal
 
Tubal-Kaïn
 
 
Jubal
 
Naëma

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce. S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835). Van Ronkel was hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.
  2. S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Zilla. Ronkel was hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.