Europa

Uit Christipedia

Europa is de naam van een werelddeel. Voor de omvang van dit continent, zie afbeelding(Wikipedia). Europa telde in 2000 ongeveer 728 miljoen inwoners. De Europeanen zijn merendeels waarschijnlijk nakomelingen van Noachs derde zoon Jafet.

Europa is het enige werelddeel met een krimpende bevolkingsomvang. Huwelijk, ouderschap, gezin, huishoudelijkheid worden ondermijnd door de denkbeelden van seculiere denkers. Sommigen zien Europa daarom als een stervende beschaving.

De 'ziel' van Europa is in grote mate gestempeld door christelijke waarden als naastenliefde, menselijke waardigheid, verdraagzaamheid en gewetensvrijheid[1].

In de wereldgeschiedenis hebben de Europeanen een grote rol gespeeld. Europa is het meest geïndustrialiseerde werelddeel op aarde. Duitsland heeft Europa's grootste economie (anno 2011).

De Europese cultuur vertoont consumentisme. En de consumerende Europeaan wil zijn behoeften direct bevredigd hebben. 

Europeanen zijn anno 2011 de grootste drinkers ter wereld. Ze drinken gemiddeld 12,5 liter pure alcohol per jaar. Dit drankgebruik staat gelijk aan ongeveer drie glazen wijn per dag, twee keer zo veel als in de rest van de wereld. De meeste alcohol wordt genuttigd in Oost-Europese landen als Polen en Rusland. De Scandinaviërs zijn de meest gematigde drinkers[2]

In de Europese landen vertoont het aantal gevangenen een sterke stijging (in de jaren tot tenminste 2011). In de gevangenisbevolking zijn mensen met een vreemde afkomst oververtegenwoordigd.

In de lidstaten van de Europese Unie staan 143 kerncentrales (stand 2011). Frankrijk, dat 80% van zijn stroom uit kerncentrales haalt, is de lidstaat met de meeste kerncentrales: 58 stuks (stand 2011). 

Op Europees grondgebied bevinden zich naar schatting (anno 2011) 200 Amerikaanse, tactische kernwapens[3]

Levensbeschouwing

Europa is het meest ongodsdienstige werelddeel. De grootste culturele aanval op godsdienst komt van de zijde van neo-Darwinisten. Het gevolg is dat huwelijk en gezin, die door het christendom in ere worden gehouden, afbrokkelen.

Hoeveel Europeanen geloven aan een Godheid? Hieronder een weergave in procenten van de bevolking der lidstaten of mogelijk toekomstige lidstaten:

Geloof aan God (2005)

De cultuur van Europa wortelt in het christendom en de Grieks-Romeinse beschaving. De invloed van het christendom neemt al decennia lang af. Een humanistische, goddeloze levensfilosofie voert de boventoon. Ethische beginselen uit deze levensfilosofie zijn: 

 • alles mag tenzij je de ander daarmee kwaad doet
 • alles mag met de ander mits deze toestemt

Europese Unie

De grootste gemeenschap van landen in Europa heet Europese Unie (EU), zie verder bij Europese Unie.

3e-eeuws mozaiek uit de Fenicische (Libanese) stad Byblos. Het stelt de ontvoering van Europa voor.[4]

Naam

Een editie van het Duitse blad Der Spiegel

Het werelddeel Europa ontleent zijn naam aan een samenvoeging van de Griekse woorden eurys (breed) en ops (gezicht). Sommigen denken dat de oorsprong van de naam Europa ligt in het Semitische woord ereb (zonsondergang). Voor bewoners van het Midden-Oosten gaat de zon onder in het westelijk gelegen Europa.[5]

In de oudste tijden was Europa de naam van een aardgodin en kwam ook als plaats- en riviernaam voor. 

Europa is in de Griekse mythologie de naam van een schone Aziatische prinses uit het land van Tyrus en Sidon (het huidige Libanon). De Griekse mythe verhaalt dat Zeus, de hoofdgod van de Grieken, de schone maagd als vrouw wilde bezitten. Listig vermomd in de gedaante van een mooie, aardige stier verschijnt hij aan haar en haar vriendinnen in een bergweide. Hij verleidt Europa, laat haar op zijn rug plaatsnemen en draaft dan weg. Zo ontvoert de oppergod Zeus de schone maagd Europa. Op zijn rug – westwaarts en door zee – brengt hij haar naar een nieuw land (het eiland Kreta). Het werelddeel van dit land zou voortaan Europa heten. [6]

Bij de Griekse dichter Homerus (ca. 800 v.Chr – ca. 750 v.Chr.) is Europe een mythische koningin van Kreta, niet de naam van een continent. Eerst duidde men het noordelijke deel van Griekenland met de naam Europe aan. Later werd het hele vasteland van Griekenland zo genoemd. Uiteindelijk kreeg het hele werelddeel de naam Europa.[5]

Joden

In Europa leven naar schatting 1.455.000 Joden (2010), dat is 10,8% van het totaal aantal Joden in de wereld en 0,18% van de Europeanen. In de landen van de Europese Unie leven 1.118.000 Joden (2010), dat is 0,22% van de totale bevolking[7].

De Europese Unie van Joodse Studenten is een koepelorganisatie die meer dan 200.000 studenten vertegenwoordigd.

Anti-semitisme komt (anno 2011) veel voor in Polen, Hongarije, Portugal en Duitsland[8].  

Vóór de Tweede Wereldoorlog was in Polen de grootste Joodse gemeenschap in Europa: ca. 3,5 miljoen Joden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Joden op grote schaal vervolgd en weggevoerd naar concentratie- en vernietigingskampen. Door de holocaust vond in België vond 50 procent van de joden de dood, in Frankrijk  25 procent en Nederland ruim 75 procent[9].  

Christenen

Op Europees niveau is een Europese Raad van Kerken, de Conferentie van Europese Kerken, die haar zetel in Genève heeft.

In Europa neemt de onverdraagzaamheid ten opzichte van christenen toe. Hun rechten worden ingeperkt, bijv. door wetten tegen 'haattaal', waardoor de vrijheid van meningsuiting inzake abortus en homoseksualiteit bedreigd wordt. De media dragen bij aan een negatief beeld van christenen. Onderliggende oorzaken zijn onder andere de radicale secularisatie en extreme vomen van politieke correctheid. De vicepresident van het Europese Parlement riep in 2009 de media op respectvol met christenen om te gaan. Volgens hem mogen christenen niet uit politieke ambten geweerd worden en moeten zij het recht hebben om, op grond van hun geweten, hun medewerking aan onethische handelingen als abortus te weigeren[1].

Geschiedenis

Europa is de bakermat van de westerse cultuur. Europa is oudtijds beïnvloed door oudere beschavingen in Mesopotamië en in Egypte. De Romeinse en Griekse culturen hebben een belangrijk deel van de cultuurgeschiedenis van het continent bepaald. Na de val van het Romeinse Rijk volgden de Middeleeuwen, de Renaissance, de Reformatie, de Verlichting en de Moderne tijd.

Europa is het toneel geweest van vele grote en vernietigende oorlogen. Hoewel Europa ooit bestond uit enorme multi-etnische rijken, verdeelden de nationalistische opstanden (vooral in de 19e eeuw) het werelddeel in vele soevereine natiestaten, die met elkaar wedijverden en geschillen hadden. De Europese landen koloniseerden intussen een groot deel van de wereld.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Europa verdeeld in twee ideologische blokken: het communistische Oost-Europa, dat door de Sovjet-Unie werd overheerst, en het gematigd kapitalistische, sociaal-democratische West-Europa, dat een bondgenoot van de Verenigde Staten was. Tussen de ideologische blokken was een ‘Koude Oorlog’. In de jaren ’60 en ’70 werden de verhoudingen langzaam beter.

Zie ook Europese Unie.

Toekomst

Veel uitleggers van de Schrift zien in de vereniging van Europa het herstel van het Romeinse rijk. In het boek Openbaring (Opb. 13) vinden deze uitleggers dat rijk gesymboliseerd door het Beest uit de Zee. Het Zeebeest zal bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken laten zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Dat merkteken is de naam van het Zeebeest of het getal van zijn naam. Alleen mensen met dat teken zullen iets kunnen kopen of verkopen.

Meer informatie

Artikel Europa (werelddeel) op Wikipedia

Ger de Koning, Europa herleeft! Veenendaal: Grace Publishing House, 2005. Download op OudeSporen.nl

Bronnen

Voetnoten

 1. 1,0 1,1 Nieuwsartikel EU minder tolerant jegens christenen, op Refdag.nl dd. 6 mrt 2009.
 2. De gegevens over het alcoholverbruik van de Europeanen komen van de Wereldgezondheidszorgorganisatie (WHO), waarover Radio Nederland Wereldomroep berichtte op 28 maart 2012. 
 3. Nieuwsartikel Kerken: 'Kernwapens weg uit Europa' op Kerknieuws.nl dd. 18 maart 2011
 4. Toelichting bij het mozaiek: Het Europa-mozaiek uit Byblos. Youtube.com: Jona Lendering, 16 juni 2022. Duur: 1 min. 29 sec.
 5. 5,0 5,1 Artikel Europa (werelddeel) op Wikipedia
 6. Artikel De mythe van Europa, op Beleven.org
 7. Sergio DellaPergola, World Jewish Population, 2010, pagina 16. Rapport op JewishDatabank.org
 8. Dat beweren deskundigen die op verzoek van de Duitse regering een rapport schreven over het antisemitisme in Duitsland. De uitkomst van het rapport kwam in januari 2012 in het nieuws. 
 9. Bron: De Shoah in België, nieuwsartikel op Kerknet.be, 11 juni 2011.