Confessioneel Gereformeerd Beraad

Uit Christipedia

De Vereniging Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB) is een rechtzinnig-protestantse vereniging binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De vereniging telt naar schatting enkele honderden leden.

Het CBG is in de jaren 70 van de 20e eeuw ontstaan binnen de toenmalige Gereformeerde Kerken in Nederland, uit verzet tegen de toenemende invloed van onrechtzinnige theologie (Cees den Heyer, Harry Kuitert) in deze kerken. Deze theologie is strijdig met de Schrift en het gereformeerde belijden.

De leden van de vereniging achten de Bijbel als het betrouwbare Woord van God, de enige bron voor verkondiging en belijden van de kerk. "De kerk behoort een kerk te zijn, die zich stelt onder de zeggenschap van de Bijbel als het betrouwbare Woord van God."[1]. Daarnaast houdt men vast aan het belijden van het voorgeslacht zoals dat is vervat in de drie oecumenische belijdenissen en de Drie Formulieren van Enigheid.

Het doel van de vereniging is een wezenlijk bijdrage te leveren aan de opbouw en vernieuwing van de Protestantse Kerk in Nederland. Het middel is de eigentijdse toepassing van de gereformeerde belijdenis.

Het CBG werkt samen met geestverwante rechtzinnige organisaties in de Protestantste Kerk in Nederland: de Confessionele Vereniging, de Gereformeerde Bond en het Evangelisch Werkverband. Samen met deze verenigingen wil het CBG de bijbelgetrouwheid en trouw aan het belijden bevorderen binnen de PKN.

Periodieke schriftelijke uitgaven van de vereniging zijn:

  • het ledenblad Contact
  • het theologische tijdschrift Credo
  • de jaarlijkse prekenbundel preekSCHRIFT met preken van predikanten uit de vereniging

Meer informatie

Bronnen

Voetnoot

  1. Bron: www.cbg.nu (2009)