Congo-Kinshasa

Uit Christipedia

Congo-Kinshasa, officieel Democratische Republiek Congo (DR Congo of DRC), kortweg Congo, is een groot land in Midden-Afrika. Het grenst aan en is te onderscheiden van het kleinere land Congo-Brazzaville. Het zielental is naar schatting 73.599.190 (jaar 2012)[1]. De hoofdstad is Kinshasa. De oppervlakte is 56 x Nederland en 77 x België.

Districten, plaatsen, wegen e.d

Kongo betekent ‘jager’ in het Kikongo, een van de oorspronkelijke talen die in het zuidwesten van Congo wordt gesproken, en was eveneens de naam van een prekoloniaal koninkrijk. In de periode 1971-1997 werd het land Zaïre genoemd.

Het christendom is de voornaamste godsdienst, beleden door 95% van de bevolking (anno 2011). Congo is een voormalige Belgische kolonie. In 1960 werd het land onafhankelijk. De regeringsvorm is een republiek. Het land kent sinds 2009 25 provincies. De officiële taal is Frans, andere belangrijke talen zijn KiKongo, Lingala, Tshiluba en Swahili.

In Congo gesproken hoofdtalen.

Godsdienst

Naar schatting[2] is 96% van de bevolking is christen (anno 2010), waarvan 50% rooms-katholiek, 39% protestants en 7% behoort tot de diverse inheemse kerkgenootschappen, waaronder de Kimbanguïstische Kerk (ca. 3 miljoen leden, 1998). Naast de officieel erkende kerken zijn er nog diverse niet-geregistreerde kerkgenootschappen. De rooms-katholieke kerk omvat ongeveer de helft van de bevolking en heeft veel invloed.

Naast christenen zijn er ook moslims, die 1,5% van de bevolking uitmaken (2010)[2]. Daarnaast zijn er nog baha'i's en aanhangers van inheemse religies (als animisme)

Geschiedenis

Prekoloniale periode (tot 1870): ontstaan van etnische diversiteit. Het Koninkrijk Kongo (ca. 1400 tot 1888). Handel met Europeanen en Arabieren. Slavenhandel.

Koloniale periode (1870-1960): in 1885 eigendom van koning Leopold II van België. Hij noemde het ‘Kongo-Vrijstaat’. Vanaf 1908 ging het over van de koning en naar het Belgische parlement en kreeg het de naam ‘Belgisch Congo’. Er kwam een beter bestuur.

Eerste republiek (1960-1965). Onafhankelijk op 30 juni 1960. Onlusten, wanorde en machtsstrijd, met op de achtergrond de belangenstrijd van de VS en de Sowjet-Unie.

Tweede republiek (1965-1997): de luitenant-generaal Mobuto grijpt de macht. Eénpartijstaat (tot 1992). Hij wil Congo afrikaniseren. Hij neemt het voortouw door zijn naam te veranderen van 'Joseph-Désiré Mobutu' in 'Mobutu Sese Seko kuku Ngbendu wa za Banga' (= de sterke, krachtige leider die het land naar voorspoed zal brengen). Vrouwen worden gestimuleerd zich Afrikaans in plaats van westers te kleden. Alle namen worden in Afrikaanse namen veranderd. Zowel munt, rivier als land heten voortaan Zaïre. In 1973 nationaliseert Mobutu in één klap alle buitenlandse bedrijven. Sinds 1994 zijn er etnische onlusten en burgeroorlog, mede door de instroom van vluchtelingen uit Rwanda en Burundi.

Onder president Mobutu Sese Seko waren de betrekkingen in de jaren zeventig en jaren tachtig tussen de diverse kerkgenootschappen enerzijds en de staat anderzijds gespannen. Aartsbisschop Malula van de katholieke kerk moest in de jaren 70 in ballingschap gaan vanwege zijn kritiek op het regime. In 1973 werden onafhankelijke kerkelijke dagbladen verboden en moesten de protestantse kerken zich verplicht aaneensluiten. In 1990 werden de beperkingen rond de kerk en religie opgeheven en sindsdien genoot de bevolking godsdienstvrijheid. Desondanks bleven de kerken ageren tegen het ondemocratisch karakter van het regime en de schendingen van de mensenrechten.

Derde republiek (1997-heden): in 1997 wordt Mobutu afgezet door de Alliantie van Democratische Krachten onder leiding van Laurent-Désiré Kabila, die de nieuwe president wordt. De burgeroorlog houdt niet op. In 2001 komt Kabila tijdens een mislukte staatsgreep om het leven. Zijn zoon Joseph Kabila volgt hem op. Er komt een overgangsregering onder leiding van Joseph Kabila, waaraan zowel de voormalige rebellen en de politieke oppositie deel hebben. De grootste oppositiepartij doet niet mee. In 2006 vinden de eerste echte verkiezingen sinds de onafhankelijkheid in 1960 plaats. Jozef Kabili wint de verkiezingen, maar er blijven onlusten. Kongo wordt nog steeds (anno 2012) geteisterd door rebellengroepen, die opstanden ontketenen, mensen ontvoeren, vrouwen verkrachten en zelfs hele dorpen in brand steken.

Meer informatie

Over de godsdienst in Congo, zie Religion in the Democratic Republic of the Congo, op Wikipedia (Engels)

Over de belevenissen van zendeling-arts Helen Rosevaere in Congo, zie Helen Roseveare.

Bronnen

Art. Congo-Kinshasa op Wikipedia.nl. Hieruit is op 7 januari tekst genomen en verwerkt.

Art. Mobutu Sese Seko, op Wikipedia.nl. Hieruit is op 7 januari tekst genomen en verwerkt.

Voetnoten

  1. Niet officiële schatting CIA Factbook juli 2012 (berekend door US Bureau of the Census)
  2. 2,0 2,1 Volgens Pew Research Center, Global Religieus Landscape, cijfers van 2010.