Crescens

Uit Christipedia

Crescens of Krescens was een medearbeider van Paulus, die de apostel vermeldt in zijn tweede brief aan Timotheüs.

De naam in de Griekse brontekst van het Nieuwe Testament is Κρησκης, Kreskes, uitgesproken met de klemtoon op de eerste lettergreep. Kreskes is de Griekse vorm van de Latijnse eigennaam Crescens. Strongnummer: 2913. De naam betekent ‘groeiend’ en komt 1x voor in de Bijbel: 2 Tim. 4:10.

Toen Paulus in gevangenschap te Rome verkeerde, ca. 61 n.Chr., vertrok Crescens naar Galatië in het huidige Turkije.
2Ti 4:9 Beijver je spoedig tot mij te komen; 2Ti 4:10 want Demas heeft mij verlaten, daar hij de tegenwoordige eeuw heeft liefgekregen, en is naar Thessalonika gereisd, Crescens naar Galatie, Titus naar Dalmatie. (TELOS)
Ligging van Rome (Italië) en Galatië (huidige Turkije)