De zeven gemeenten (Openbaring van Johannes)

Uit Christipedia

De zeven gemeenten zijn gemeenten met name genoemd in het boek Openbaring van Johannes. De Heer Jezus richtte zich tot hen in de hoofdstukken 2 en 3.

De zeven gemeenten hebben niet alleen een praktische betekenis voor toenmalige gemeenten in het Asia, het westen van het huidige Turkije, maar strekken ook tot lering voor gemeenten en gelovigen in onze tijd. Bovendien geven ze - volgens veel bijbelgetrouwe uitleggers - een profetische kerkgeschiedenis weer[1]. Ze laten zich ook vergelijken met de zeven gelijkenissen van Matth. 13.

De Zuidafrikaan Johan Malan[2] bijvoorbeeld typeert in zijn boek "Openbaring se boodskap vir die jare 80" (Filafelfia, 1983)[3] de profetische kerkgeschiedenis als volgt:

  1. Efese - de teruggevallen kerk (32 -100 n.C.)
  2. Smyrna - de vervolgde kerk (100 -312 n.C.)
  3. Pergamus - de verleide kerk (312 - 606 n.C.)
  4. Thyatira - de afvallige kerk (606 -1520 n.C.)
  5. Sardis - de dode kerk (1520 - 1750 n.C.)
  6. Filadelfia - de zendinggerichte kerk (1750 - 1900 n.C.)
  7. Laodicea - de lauwe kerk (1900 - ?)

Efeze. Sommigen plaatsen Efeze, waar de eerste liefde was verlaten, kerkhistorische na de tijd van de apostelen.

Smyrna. Kerkhistorisch de periode van verdrukking en vervolging onder de Romeinse keizers.

Thyatira. Staat voor de katholieke kerk van de Middeleeuwen. Daar was afgoderij en verval.

Sardis is de kerk van de Hervorming. Die kerk komt voort uit 'Thyatira' en was weliswaar theologisch hervormd, maar in het algemeen ontbrak de uitwendige godsvrucht. De hervorming mondde uit in starre, dode rechtzinnigheid.

Filadelfia. Sommigen denken met name aan het Reveil in het protestantisme. Het Reveil komt voort uit 'Sardis'.

Laodicea. 'Laodicae' komt voort uit 'Filadelfia'. Volgens Malan leven wij thans in de periode van de 'lauwe kerk'.

De zienswijze van Clarence Larkin (1850-1924) over het verband tussen de zeven gemeenten en de kerkgeschiedenis. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Voetnoten

  1. J.G. Fijnvandraat, Zeven gemeenten van Openbaring 2 en 3, op www.JaapFijnvandraat.nl, zonder jaar.
  2. Johannes Stephanus Malan was hoogleraar in de antropologie aan de ‘Universiteit van die Noorde’; sinds 2006 is hij gepensioneerd. Hij publiceert op http://www.bibleguidance.co.za/
  3. Zie ook zijn studie 'Die uur van duisternis: 'n studie van die boek Openbaring', op www.bibleguidance.co.za, geraadpleegd op 18 okt. 2014.