Dronken in de geest

Uit Christipedia

Dronken in de geest (of Geest) is uitdrukking die verwijst naar een gemoedstoestand en vooral een gedraging die lijkt op dat van een beschonkene die teveel alcohol heeft genuttigd. Het verschijnsel doet zich voor in charismatische kringen, waarin nadruk op de werking van de Heilige Geest wordt gelegd. Het komt niet voor in de Bijbel, het gedrag is wanordelijk en om die redenen verdacht.

Symptomen. Wie dronken in de geest is, kan een lachbui hebben, op de grond liggen, onbeheerste bewegingen maken, in een vreemde taal spreken, dierlijke geluiden maken.

Sommigen, die er de werking van de Geest in zien, beroepen zich op wat omstanders zeiden van de leerlingen die op de Pinksterdag de Heilige Geest ontvingen en in vreemde talen spraken.

Hnd 2:13  Anderen echter zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn. (Telos)

Dat werd gezegd van leerlingen die door de Geest vervuld waren. Maar daartegen kan men opmerken dat de leerlingen van Jezus in bestaande talen spraken, talen die zij niet hadden geleerd. Bovendien lagen ze niet op de grond. Hun geestdrift verwekte wel spot bij sommige omstanders. Petrus hield daarop een toespraak, die niet verward was.

De vrucht van de Geest is onder meer zelfbeheersing.

Ga 5:22  Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Telos)

God is niet een God van verwarring, wanorde, maar van vrede. Dit schreef Paulus aan de charismatische gemeente te Korinthe.

1Co 14:33  Want God is niet een God van verwarring maar van vrede, (Telos)

Meer weten

Maakt Jezus mensen "dronken in de geest"? Youtube.com: Christelijke Apologeet, 11 nov. 2022. Duur: 24 min. 39 sec.