Efa

Uit Christipedia

De efa is een inhoudsmaat, vermoedelijk tussen de 20 en 45 liter, voor droge stoffen als graan of meel of bloem.

Het dagelijks brandoffer bestond uit twee lammeren, die elk bereid moesten worden met een tiende efa meelbloem. 

Ex 29:39 Het ene lam moet u in de morgen bereiden en het andere lam moet u tegen het vallen van de avond bereiden, Ex 29:40 met een tiende [efa] meelbloem, gemengd met een kwart hin [uit olijven] gestoten olie, en een plengoffer van een kwart hin wijn, voor het ene lam. (HSV)

Een toonbrood moest bereid worden uit tweetiende efa meelbloem.

Eenzelfde hoeveelheid vloeistof werd aangeduid met één bath.

Er bestaan verschillende opvattingen over het aantal liter dat in een efa gaat. Sommigen houden het bijvoorbeeld op ongeveer 22 liter, anderen op 40 liter. Tussen joodse en babylonische bronnen voor de inhoudsmaten efa en bath is een verschil van een factor twee.

Tien efa is gelijk aan een ezelslast (‘homer’) (Ez. 45:9-14). 

De Israëliet mocht geen onrecht doen met de inhoudsmaat:

Le 19:35 U mag geen onrecht doen in de rechtspraak, met de lengtemaat, met het gewicht en met de inhoudsmaat. Le 19:36 U moet een zuivere weegschaal hebben, zuivere gewichten, een zuivere efa en een zuivere hin. Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte geleid heeft.(HSV)