Efrem de Syriër

Uit Christipedia
11e-eeuws mozaïek van Efrem de Syriër in een Grieks klooster

Efrem de Syriër (306-373), ook genoemd Efraïm de Syriër, is de grootste redenaar en dichter van de Syrische kerk, en de voornaamste kerkleraar in Syrië in de 4e eeuw.

Hij werd in 306 geboren te Nisibis in Mesopotamië. Hij ontving onderricht van bisschop Jacob te Nisibis, en werd later leraar aan de bisschoppelijke school te Nisibis. Toen keizer Jovinianus in 363 Nisibis aan de Perzen overgaf, ging Efraïm naar Edessa. Daar woonde hij als een kluizenaar in een hol bij de stad, studeerde en schreef boeken onder bidden en vasten. Hij trad dikwijls als boetprediker op tegen de afgoderij en ketterijen. Hij moet eens een lange reis gemaakt hebben naar de kluizenaars in Egypte en naar Basilius, bisschop in Caesarea. Hij stierf 9 juni 373[1].

Efraïm is een zeer vruchtbare schrijver geweest. Hij schreef in het Syrisch. Hij wordt „profeta Syrorum" d. i. profeet der Syriërs genoemd. Efraïm liet vele commentaren na, die meer praktisch dan wetenschappelijk zijn; ook zijn er van zijn hand enkele redevoeringen, waaronder 56 tegen de ketters. Daarenboven vervaardigde hij vele mooie kerkliederen, warm van toon en mooi van vorm. Bekend is zijn naam in de theologische wereld door de Codex C. d.i. Codex regius of Codex Efraïm, een codex van het Nieuwe Testament uit de 5e eeuw, waarover heen later in de 12e en 13e eeuw ascetische geschriften geschreven zijn, die echter verwijderd werden.

Efraïm heeft uitspraken gedaan waaruit blijkt dat hij geloofde aan de opname van de vromen vóór de uitstorting van Gods toorn over deze wereld (Pretribulationisme)[2]. In een preek getiteld "Over de laatste tijden, de antichrist en het einde van de wereld" zegt hij: "Want alle heiligen en uitverkorenen van God worden verzameld, voorafgaand aan de verdrukking die gaat komen, en worden tot de Heer gebracht, opdat ze de verwarring niet zien die de wereld zal overweldigen vanwege onze zonden." [3]

Hij geloofde echter niet aan een letterlijk 1000-jarig messiaans vrederijk[4].

Meer informatie

Efrem de Syriër, nl.wikipedia.org.

Bron

F. W. Grosheide, J.H. Landwehr, C. Lindeboom, J.C. Rullmann, Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche volk (Kampen: J.H. Kok, 1925-1931), s.v. Efraïm de Syriër. De tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 1 nov. 2021.

Voetnoten

  1. F. W. Grosheide, J.H. Landwehr, C. Lindeboom, J.C. Rullmann, Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche volk (Kampen: J.H. Kok, 1925-1931), s.v. Efraïm de Syriër vermeldt het jaar 378 als sterfdatum.
  2. Did the Pre-Trib Rapture Doctrine Begin With John Darby? Youtube.com: Prophecy Watchers, 26 okt. 2021. Duur: 33 min. 39 sec. Gesprek met Lee Brainard, die de geschriften van Efrem de Syriër doorzocht op uitspraken over de eindtijd. Verscheidene desbetreffende uitspraken passeren de revue.
  3. Bron: https://www.khouse.org/articles/1995/39/
  4. Ancient Pretrib Rapture Proofs | Lee Brainard. Youtube.com: Prophecy Watchers, 3 okt. 2022. Vanaf 28 min. 45 sec. Lee Brainard is een onderzoeker van de geschriften van vroege kerkleraars op het stuk van de opname van de gemeente en de verdrukking van de eindtijd.