Eldad: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

30 aug 2023

  • huidigvorige 10:5030 aug 2023 10:50Kees Langeveld overleg bijdragen 683 bytes +683 Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Eldad''' was een van de zeventig oudsten die een deel van de Geest, die op Mozes rustte, ontving. Hij profeteerde door de Geest in Israëls legerkamp, hoewel hij niet was komen opdagen bij de tabernakel, waar hij ontboden was. '''Naam.''' De Hebreeuwse naam is אלדד, ''<u>El</u>dad.'' De eigennaam betekent "God heeft liefgehad"<ref>''Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen.'' Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Important...' Label: Visuele tekstverwerker