Engedi

Uit Christipedia

Engedi (= 'Boksbron') of En-gedi was een stad aan de westkust van de Dode Zee, in de woestijn van Juda.

Waterval in de oase van Engedi

Naam. Het Strongnummer is 05872. De Hebreeuwse naam is עין גדי, En Gedi. De plaatsnaam betekent "Bron van het Geitenbokje"[1], "Boksbron"[2]. Bij 'geitje' moet men denken aan een jong mannelijk geitje, een bokje. De naam komt 6x in de Bijbel voor.

De stad is gelijk aan ook Hazezon Thamar (= 'Palmenslag', Gen. 14: 7. 2 Kron. 20 : 2). En-gedi komt overeen met de bron Aïn Dschiddy.

Ligging en omgeving. Zij lag in het gedeelte van de woestijn Juda (Joz. 15: 62), die daarvan ook, als toevlucht van David, woestijn Engedi heet. De plaats ligt op een mooie vlakte 400 voet boven de Dode zee, ongeveer in het midden van haar westzijde. Tegen haar zuidelijk einde verheft zich een kleine woeste vlakte. Wanneer daarom (Ezech. 47: 10) eens in de weer gezond gemaakte Dode zee, van de noordpunt bij Eneglaïm tot Engedi visnetten zullen gespannen worden, zo is daarmee niet haar zuidelijke punt, maar de meest zuidelijke bewoonde plaats bedoeld.

Geschiedenis. Engedi was ooit een stad van de Amorieten, die door Kedor Laomer werd overwonnen.

De plaats is beroemd is door Salomo's wijnbergen en balsemtuinen (Hoogl. 1: 14; 1 Sam. 24: 2). Er moet eens een rijkbesproeid, diep gelegen, in terrassen aangelegde tuinland zijn geweest.

Hoo 1:14  Mijn Liefste is mij een tros van Cyprus, in de wijngaarden van En-gedi.(SV)

Engendi was een verzamelplaats van de Edomieten, Ammonieten en Moabieten tegen Josafat, die hen over Tekoa tegemoet trok (2 Kron. 20: 1; 2: 20).

Bronnen

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Eerste deel A - J. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1867) s.v. Engedi. Tekst hiervan is op 13 mei 2019 verwerkt.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.

  1. 'Bron van het Geitje', aldus Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Eerste deel A - J. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1867) s.v. Engedi.