Epenetus

Uit Christipedia

Epénetus (= Lofwaardig) was de eerste christen, of een van de eerste christenen, in de Romeinse provincie Asia, in het westen van het tegenwoordige Turkije. Paulus laat hem groeten in zijn brief aan de christenen te Rome (→ Romeinenbrief).

Ro 16:5 ... Groet Epénetus, mijn geliefde, die de eersteling van Asia is voor Christus. (Telos)

Zijn naam in het Grieks van het Nieuwe Testament is Επαινετος, Epainetos, afgeleid van het werkwoord επαινεω, epaineo = goedkeuren, loven, prijzen, en betekent "lofwaardig, prijzenswaard(ig)". De naam komt in de Bijbel alleen voor in de aangehaalde Schriftplaats.