Erfgenaam

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 19 jul 2019 om 12:41
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Een erfgenaam is iemand die een erfenis krijgt[1].

Jezus erfgenaam van God. Jezus is door God gesteld tot 'erfgenaam van alle dingen'.

Heb 1:2 die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door Wie Hij ook de werelden gemaakt heeft. (TELOS)

In de gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden duidt de Heer zichzelf aan als erfgenaam van 'Heer des huizes' (= God) (Matth. 21:39; Marc. 12:7; Luc. 20:14).

Mt 21:38 Toen de landlieden echter de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar: Deze is de erfgenaam, komt, laten wij hem doden en zijn erfenis in bezit nemen. (TELOS)

Gelovigen erfgenamen van God. Gelovigen zijn kinderen van God en daarmee Zijn erfgenamen. Zij zijn erfgenamen van God en, daar de Heer Jezus als de zoon van God een erfgenaam van God is, mede-erfgenamen van Christus.

Ro 8:17 En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen: erfgenamen van God en medeërfgenamen van Christus, als wij inderdaad met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. (TELOS)

Ga 4:1 Maar ik zeg: zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles; (TELOS)

Ga 4:7 U bent dus niet meer slaaf, maar zoon; en bent u zoon, dan ook erfgenaam door God. (TELOS)

Uit vers 4 blijkt dat onze erfenis ook een stand van gezag behelst ('heer van alles' bij gelijkenis). Wij zullen delen in de heerschappij van Christus, met hem regeren.

Zie ook

Erfenis

Voetnoot

  1. VanDale.nl, geraadpleegd op 1 jan. 2019.