Eutychus

Uit Christipedia

Eutychus was een jongeman, die te Troas, onder de toespraak van Paulus door de slaap bevangen, uit het venster van de derde verdieping naar beneden viel, en zijn onvoorzichtigheid met de dood boette. Maar de apostel wekte hem weer op.

Naam. De Griekse naam in de brontekst van het Nieuwe Testament is Ευτυχος, Eutuchos (klemtoon op de eerste lettergreep), en betekent "gelukkig"[1]. De naam komt 1x voor in de Bijbel, in Hand. 20:9. Het strongnummer is G2161.

Paulus verbleef zeven dagen in Troas (Hand. 20:6). Op de avond vóór zijn vertrek hield hij een lange rede in de vergadering van de gelovigen, waar ook Eutychus naar hem luisterde.
Hnd 20:9 En een jongeman genaamd Eutychus zat in het venster en werd door een diepe slaap bevangen, toen Paulus lang sprak; en door diepe slaap bevangen viel hij van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgenomen. Hnd 20:10 Paulus echter kwam naar beneden, wierp zich op hem, sloeg zijn armen om hem heen en zei: Maakt geen misbaar, want zijn ziel is in hem. Hnd 20:10 Paulus echter kwam naar beneden, wierp zich op hem, sloeg zijn armen om hem heen en zei: Maakt geen misbaar, want zijn ziel is in hem. Hnd 20:11 En hij ging naar boven, brak het brood en at, en hij praatte lang met hen, tot aan de dageraad, en zo vertrok hij. Hnd 20:12 En zij brachten de jongen levend terug en werden buitengewoon vertroost. (TELOS)

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Eutychus' is op 7 juni 2018 verwerkt.

Bron

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.