Evangelie van Thomas (Koptisch)

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Evangelie van Thomas)

Het Evangelie van Thomas of Thomas-evangelie is een Koptisch geschrift dat "de verborgen woorden die Jezus de levende gesproken heeft" bevat en door "didymos judas thomas" zou opgeschreven zijn. Deze Thomas zou de nieuwtestamentische apostel Thomas bijgenaamd Didymus zou. De Christelijke Kerk heeft het geschrift als apocrief afgewezen.

Het Thomas-evangelie werd in 1945 door twee boeren bij Nag Hammadi, een plaats aan de Nijl in Egypte, gevonden in een kruik, tezamen met een aantal andere Koptische geschriften, de meeste met een gnostische inslag. Het Evangelie van Thomas bestaat uit een 114-tal losse uitspraken van Jezus, zogeheten logia (enkelvoud: logion) en heeft dus geen doorlopend verhaal zoals de Bijbelse evangeliën.

Het gevonden manuscript zelf is gedateerd in de 4e eeuw en is waarschijnlijk een vertaling van een Griekse tekst. Uit welke tijd de Griekse tekst stamt is onzeker.

Het geschrift bevat woorden of gedachten uit de evangeliën, maar ook beslist onbijbelse gedachten. Zo zou Jezus volgens uitspraak (logion) 14 gezegd hebben: "indien jullie vasten zullen jullie een fout begaan, en indien jullie bidden zullen jullie veroordeeld worden, en indien jullie aalmoezen geven, zullen jullie kwaad berokkenen aan je zelf." Deze woorden strijden met de leer en praktijk van het Nieuwe Testament. Echter, volgens uitspraak 27: "indien jullie niet vasten ten aanzien van de wereld, zullen jullie het koninkrijk niet ontdekken. Indien jullie niet van de sabbat de sabbat maken, zullen jullie de vader niet zien."

Uitspraak 30: "Jezus heeft gezegd: daar waar drie goden zijn daar zijn ze goden; daar waar er twee zijn of één ben ik met hem".

Uitspraak 37: "De discipelen zeiden: welke dag zal je ons verschijnen en welke dag zullen wij je zien? Jezus zei: wanneer jullie zich hebben ontdaan van jullie schroom en jullie klederen hebben genomen ze aan jullie voeten hebben neergelegd en vertrappeld zoals de kleine kinderen doen, dan zullen jullie de zoon zien van Hem die levend is en jullie zullen niet vrezen."

Het Evangelie van Thomas bevat meer dat onverenigbaar is met Gods Woord.

Bron

Evangelie_van_Thomas_(Nag_Hammadi), nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 3 april 2021.