Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs (EBVO)

Uit Christipedia

De Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs (EBVO) is een Nederlandse onderwijsorganisatie die tot doel heeft het stichten en onderhouden van scholen voor voortgezet onderwijs, waar onderwijs wordt gegeven in overeenstemming met de beginselverklaring van de Evangelische Alliantie. De gestichte scholen dragen de naam Passie-scholen en verzorgen onderwijs in de afdelingen vmbo (theoretische leerweg), havo en vwo.

De Stichting EBVO wordt vertegenwoordigd door het landelijk bestuur die eindverantwoordelijk is voor de scholen. 

De stichting is in 1988 ontstaan uit het werk van de Stichting In de Ruimte onder leiding van Herman ter Welle. De eerste Passie-school is gestart in Utrecht in 1999.

Geestverwantschap is er met de Stichting voor Evangelische Scholen (SVES), die zich op het basisonderwijs richt.

Meer informatie

Officiele website: www.Passie.net