Evangelische Alliantie

Uit Christipedia

De Evangelische Alliantie (EA) is een samenwerkingsverband van evangelische kerken en organisaties. De alliantie is onderdeel van de Europese Evangelische Alliantie, die op haar beurt onderdeel is van de World Evangelical Alliance, die actief is in 129 landen en meer dan 600 miljoen christenen vertegenwoordigt (stand 2013).

Regelmatig geeft de alliantie persberichten uit met informatie over ontwikkelingen binnen het christendom. Ook wordt informatie verzameld en gerapporteerd over vervolgingen van christenen in islamitische en communistische landen. 

Evangelische Alliantie in Nederland

Bij de Evangelische Alliantie in Nederland zijn ruim 90 organisaties, zes kerkgenootschappen en enkele honderden gemeenten aangesloten (stand 2013). 

Belangrijkste doel is samenwerking op de terreinen van gebed, evangelisatie, gemeenteopbouw en diaconaat. Doel van deze samenwerking is de opbouw van missionaire gemeenten en organisaties die op een eigentijdse wijze in woord en daad het evangelie van Jezus Christus uitdragen. Daarbij is er speciale aandacht voor kinder- en jeugdwerk. In Nederland is de Evangelische Alliantie verantwoordelijk voor de organisatie van de Nationale Gebedsdag.

Op 1 juli 2013 fuseerde de EA in Nederland gefuseerd met de Evangelische Zendingsalliantie (EZA).

Evangelische Alliantie Vlaanderen

De Evangelische Alliantie Vlaanderen is ontstaan in 1980 en verenigt verschillende kerkgenootschappen en onafhankelijke gemeenten. Als denominaties zijn er aangesloten:

  • de Evangelische Christengemeenten in Vlaanderen (ECV)
  • de Belgische Evangelische Zending (BEZ);  
  • de Vrije Evangelische Gemeenten (VEG);
  • het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten (VVP).

Meer informatie

Bron

Art. Evangelische Alliantie, Wikipedia.nl 2 nov. 2013. Hieruit is tekst verwerkt.