Exodus 31: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

15 mrt 2022

  • huidigvorige 13:3615 mrt 2022 13:36Kees Langeveld overleg bijdragen 757 bytes +757 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Exodus commentaar}} == Samenvatting == 1-11 Aanwijzing van de werkmeesters en hun voortbrengselen. 12-17 God scherpt met nadruk het houden van de sabbatdag in. 18 Mozes ontvangt op de berg Sinaï de twee tafels van de wet. == 7 == Ex 31:7  [Namelijk] de tent der samenkomst, en de ark der getuigenis, en het verzoendeksel, dat daarop zal zijn, en al het gereedschap der tent; (SV) Eerst worden de voorwerpen in de Allerheilige genoemd. == 8 == Ex 31:8 ...' Label: Visuele tekstverwerker