Filippus (apostel)

Uit Christipedia

Filippus (ook wel Philippus gespeld) was een van de twaalf apostelen van Jezus Christus. Hij wordt genoemd in Mt 10:3; Mr 3:18; Lu 6:14; Joh 1:44-49; 6:5,7; 12:21,22; 14:8,9; Ac 1:13.

Filippus, verbeeld en geschilderd door James Tissot.


Filippus was afkomstig van Bethsaïda in Galilea.

Joh 1:44 (1-45) Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. (TELOS)

Joh 12:21 dezen dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en vroegen hem aldus: Heer, wij wensen Jezus te zien. (TELOS)

Filippus vond de Christus en vertelde dat aan Nathanaël.

Joh 1:45 (1-46) Filippus vond Nathanael en zei tot hem: Wij hebben Hem gevonden van Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten: Jezus, de Zoon van Jozef, van Nazareth. (TELOS)

Op het paasfeest vroegen Griekse proselieten aan Filippus om Jezus te zien.

Joh 12:21 dezen dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en vroegen hem aldus: Heer, wij wensen Jezus te zien. Joh 12:22 Filippus kwam en zei het Andreas; Andreas en Filippus kwamen en zeiden het Jezus. (TELOS)

Beide Filippus en Andreas dragen Griekse eigennamen. Filippus vroeg aan Jezus om de Vader te tonen.

Joh 14:8 Filippus zei tot Hem: Heer, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Joh 14:9 Jezus zei tot hem: Ben Ik zo lange tijd bij u en heb je Mij niet gekend, Filippus? Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien; hoe zeg je dan: Toon ons de Vader? (TELOS)