Flegon

Uit Christipedia

Flegon was de naam van een christen in Rome, door Paulus gegroet in zijn brief aan de heiligen daar. Verder is hij ons onbekend.

Ro 16:14 Groet Asyncritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, en de broeders bij hen. (Telos)

Naam. De Griekse naam is φλεγων, Phlegoon. De klemtoon ligt op de eerste lettergreep: Flégon. De naam betekent 'brandend'[1].

De naam kwam toentertijd vooral bij slaven en vrijgelaten veel voor[2].

Voetnoten

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Thayer's Greek—English Lexicon of the New Testament.
  2. Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.