Rome

Uit Christipedia

Rome is de hoofdstad van Italië en was de metropool van het Romeinse rijk.

Zeven bergen. De stad is op zeven bergen (heuvels) gebouwd, hetgeen alle oude schrijvers genoeg bekend was. Bij enige oude schrijvers wordt Rome daarom de zevenbergse stad genoemd. De zeven bergen zijn Capitolinus, Palatinus, Caelius, Aventinus, Esquilinus, Viminalis en Quirinalis.

Eerste christenen. Op de dag dat de Heilige Geest werd neergezonden en op de leerlingen van Jezus kwam, waren er 'vreemdelingen uit Rome’ (Hand. 2:10) in Jeruzalem, waar ze vernamen van het evangelie. Wellicht kwamen sommigen tot geloof en namen het evangelie mee naar hun stad.

Apostel Paulus

De opgestane Heer moedigde Paulus aan, die in Jeruzalem een menigte en vervolgens voor de Joodse Raad had betuigd, ook in Rome te getuigen:
Hnd 23:11 De volgende nacht nu stond de Heer bij hem en zei: Heb goede moed, want zoals je in Jeruzalem van Mij hebt betuigd, zo moet je ook in Rome getuigen. (TELOS)
De Heer noemde de naam van de hoofdstad van het Romeinse rijk.

Paulus schreef tijdens zijn derde zendingsreis een brief aan de heiligen in Rome omstreeks het jaar 58 na Christus, de brief aan de Romeinen.

Later wordt hij in Jeruzalem gevangen genomen en verhoord. Na enige tijd wordt hij gevangen naar Rome gebracht.

Paulus' reis naar Rome (Hand. 27:1-28:31). Route: Caesarea_(Maritima)SidonMyraSchone HavensMaltaSyracuseRhegiumPutéoliForum AppiiTres TabernaeRome
Te Rome is hij een gevangene in zijn eigen gehuurde woning, gedurende twee jaar, ongeveer in de jaren 61-62. Zoals toen gebruikelijk was hij geketend aan een soldaat.
Hnd 28:30 Paulus verbleef twee jaar in het huis dat hij gehuurd had en ontving daar iedereen die naar hem toe kwam. Hnd 28:31 Hij verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd. (TELOS)
Paulus' gevangenschap kwam de bevordering van het evangelie ten goede, dat zelfs doordrong tot in het huishouden van de keizer (Filp 1:13, 4:22)  

Rome in Openbaring van Johannes (?)

In het laatste Bijbelboek wordt Rome niet met name genoemd, doch veel uitleggers zien in Opb. 17 het oordeel over het pauselijke zevenbergse Rome. Want het Beest, dat de bloeddronken Grote Hoer draagt, heeft zeven koppen, dat zijn zeven bergen waarop de vrouw zit.
Opb 17:3 En hij voerde mij weg in de geest naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol namen van laster was en zeven koppen en tien horens had. Opb 17:9 Hier is het verstand dat wijsheid heeft: de zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit. Opb 17:10 Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn gevallen, de ene is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. Opb 17:18 En de vrouw die u hebt gezien, is de grote stad die het koningschap heeft over de koningen van de aarde. (TELOS)