Frédéric Louis Godet

Uit Christipedia

Frédéric Louis Godet (1812—1900) was een invloedrijke Frans-Zwitserse protestantse theoloog die zich verzette tegen de opkomende Schriftkritiek in de 19de eeuw. Zijn commentaren zijn vertaald in verscheidene talen, waaronder het Nederlands.

Hij werd in 1812 geboren in Neuchâtel, studeerde in Bonn en Berlijn theologie. In 1836 werd hij tot de predikdienst toegelaten. Van 1836—38 was hij hulpprediker te Valengin. In 1838 werd hij de leermeester van de kroonprins van Pruisen, de latere keizer Friedrich III. Dat bleef hij tot 1844.

Tot 1850 was hij hulpprediker te Val de Ruz. In hetzelfde jaar ontving hij een benoeming tot hoogleraar in de godgeleerdheid (Nieuwtestamentische Exegese) te Neuchâtel. Hij was in die stad tevens predikant en arbeidde als zodanig. In 1873 was hij het die de stoot gaf tot het ontstaan van de Vrije kerk van Neuchâtel.

In Neuchâtel vertolkte Godet het theologische denken uit de Duitstalige wereld voor de Franstalige protestanten. Hij is beïnvloed door het werk van Ernst Wilhelm Hengstenberg (1802-1869), Friedrich Schleiermacher (1768-1834) en vooral August Neander (1789-1850). Ook Otto von Gerlach (1801-1849) en Nicolaus Von Zinzendorf (1700-1760) oefenden invloed op hem uit.

Hij was een kundig exegeet en behoudend van richting. Hij houdt duidelijk vast aan de authenticiteit en betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament. Schone gedachten ontwikkelt hij in zijn verklaringen. Hij is niet de dorre exegeet, maar hij doet wat hij verklaart, voor de onderzoeker leven.

Afkomstig van zijn hand zijn onder meer:

  • Trois dialogues sur la loi ecclésiastique (1849)
  • Histoire de la Réformation et du Refuge dans le Pays de Neuchâtel (1859)
  • Commentaire sur l' Evangile de St Jean, 2 delen (1863/65);
  • Conférences apologétiques (1869)
  • Commentaires sur l’Evangile de saint Luc, 2 delen (1871)
  • Etudes bibliques (1873/74).
  • Commentaires sur les épîtres aux Romains, 2 delen (1879/80)
  • Commentaires sur les épîtres aux Corinthiens, 2 delen (1886/87)
  • Introduction au Nouveau Testament (1893)

Verschillende van deze boeken zijn in andere talen omgezet (Engels, Duits, Nederlands, Zweeds, Deens). Hierdoor werd Godet één van de meest invloedrijke theologen uit de 19de eeuw.

In het Nederlands zijn verschenen: Commentaar op het evangelie van Lukas (2 delen), Kommentaar op het Evangelie van Johannes (2 delen), Kommentaar op de Brief aan de Romeinen, Kommentaar op Paulus Eersten brief aan de Corinthiërs, Bijbelstudiën Oude Testament en Bijbelstudiën Nieuwe Testament en De wonderen van onzes Heeren Jezus Christus. In dit laatste, apologetische boek, in Nederland verschenen in 1868, beantwoordt Godet de in de 19e eeuw opkomende Schriftkritiek die de wonderen van de Heer Jezus Christus naar het rijk der fabelen verwees. Hij gaat in op de werkelijkheid, de mogelijkheid en het doel (nut) van de wonderen.

Godet overleed 29 oktober 1900 in zijn geboorteplaats Neuchâtel.

Meer informatie

Uitgeverij Importantia geeft in het Nederlands vertaalde boeken van Godet in herdruk uit.

Bronnen

F. W. Grosheide, J.H. Landwehr, C. Lindeboom, J.C. Rullmann, Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche volk. Kampen: J.H. Kok, 1925-1931. Zes delen. Tekst van het lemma 'Godet (Frédéric Louis)' is onder wijziging verwerkt op 17 aug. 2019.

Frederic Louis Godet, Importantia-Publishing.nl. Geraadpleegd 17 aug. 2019. Deze uitgeverij geeft vertaalde boeken van Godet in herdruk uit.