Frontiers

Uit Christipedia

Frontiers is een internationale zendingsorganisatie die zendelingen uitzendt naar met het evangelie onbereikte moslimvolken - verspreid over Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Azië - en daar gemeenten sticht.

Missie. Ruim 1 miljard van de 1,7 miljard moslims hebben het evangelie van Jezus Christus nog nooit gehoord (stand 2019), doordat er bij hen geen christenen wonen die het Goede Nieuws vertellen. Slechts 3% van alle zendelingen gaat naar gebieden die nog onbereikt zijn met het evangelie. Frontiers noemt een gebied of bevolkinsgroep onnbereikt indien er minder dan 2% christenen wonen[1]. De missie van Frontiers is om juist naar deze volken toe te gaan, en hen met liefde en respect uit te nodigen om Jezus te volgen.

De apostel Paulus had "... er een eer in gesteld het evangelie te verkondigen daar waar Christus nog niet genoemd was, opdat ik niet op andermans fundament zou bouwen, maar zoals geschreven staat: ‘Zij aan wie niet van Hem verkondigd was, zullen zien, en zij die niet gehoord hebben, zullen verstaan’." (Rom. 15:20-21)

Tijdschrift. Frontiers geeft twee keer per jaar een gratis blad, getiteld Frontlinies.

Werving. Naast het uitzenden van werkers mobiliseert Frontiers gebed, financiën en werkers voor de moslimwereld.

Geschiedenis

1982. Frontiers wordt in de Verenigde Staten opgericht door Greg Livingstone.

1995. Frontiers wordt opgericht in Nederland

2019. Er zijn werkers in meer dan veertig moslimlanden. Er zijn ruim 1.000 mensen op het veld in circa 250 teams, In 25 landen, waaronder Nederland, zijn ondersteunende kantoren.

Meer informatie

www.frontiers.nl

Bron

Frontlinies, oktober 2019.

Voetnoot