Gazelle

Uit Christipedia
Thomsongazelle

Een gazelle is een eenhoevig dier dat tot de antilopen behoort.

Naam. De naam gazelle komt van het Arabische woord ghâzal, dat verwijst naar de bevalligheid van het dier.

Soorten. Er zijn ongeveer vijftien soorten, waaronder de thomsongazelle.

Jesaja voorzegt dat op de dag van Jahweh een ieder zal zijn als een opgejaagde gazelle.
Jes 13:14  Iedereen zal zijn als een opgejaagde gazelle, als schapen die niemand bijeenbrengt. Iedereen zal zich wenden naar zijn eigen volk, en iedereen zal vluchten naar zijn eigen land. (HSV)
De Statenvertaling heeft hier 'ree'.
Jes 13:14  En een iegelijk zal zijn als een verjaagde ree, en als een schaap, dat niemand vergadert; een iegelijk zal naar zijn volk omzien, en een iegelijk zal naar zijn land vluchten. (SV)
Het Hebreeuwse woord hier is צבי , tsebiy, dat deze betekenissen heeft: 1. schoonheid, versiering, sier of eer; 2. ree, gazel of mogelijk een uitgestorven dier; de juiste diersoort is onbekend[1]. Het Hebreeuwse woord komt 32x voor in de Bijbel. Het Strongnummer is 06643.

De Statenvertaling vertaalt: ree (14x), sieraad (8x), sierlijk (7x), schoonheid (1x), Sieraad (1x), verheerlijking (1x). De NBG51-vertaling heeft: gazel (13x), sierlijk (4x), sieraad (3x), Sieraad (2x), Sieraadland (2x, met een ander woord), allersierlijkst (1x), gazelle (1x), heerlijkheid (1x), herrijzen (1x, met een ander woord, hoofdsieraad (1x), trotse kroon (1x, met een ander woord), prachtig (1x), pralende trots (1x, met een ander woord). De Engelse King James vertaling heeft: roe (9x), roebuck (5x), glory (8x), glorious (6x), beautiful (1x), beauty (1x), goodly (1x), pleasant (1x)[1]. Omdat het Hebreeuwse woord ziet op iets dat mooi is, is 'gazel' waarschijnlijk een betere vertaling dan 'ree'. De gazel is een bevallig, sierlijk hert.

Meer informatie

Gazellen, nl.wikipedia.org.

Bron

Gazellen, nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 27 feb. 2020.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.