Ree

Uit Christipedia

De ree is een klein soort van hert[1]. Het is een evenhoevig zoogdier uit de familie van de hertachtigen (Cervidae).

Namen. Het mannetje heet reebok, het vrouwtje reegeit, het jong reekalf. De wetenschappelijke, Latijnse naam is Capreolus capreolus.

De soort komt voornamelijk in Europa voor, waar het de meest voorkomende hertensoort is. In Azië leeft de verwante Siberische ree (Capreolus pygargus).

Reebok (links) en reegeit (rechts).

Links: reekalf van enkele dagen oud. Rechts: reekalf van twee tot drie weken oud.

Jesaja voorzegt dat op de dag van Jahweh een ieder zal zijn als een verjaagde ree
Jes 13:14  En een iegelijk zal zijn als een verjaagde ree, en als een schaap, dat niemand vergadert; een iegelijk zal naar zijn volk omzien, en een iegelijk zal naar zijn land vluchten. (SV)
Omdat het Hebreeuwse woord[2], door de vertaler overgezet met 'ree', ziet op iets dat mooi, sierlijk is, terwijl de juiste diersoort onbekend is, is 'gazel' of 'gazelle' waarschijnlijk een betere vertaling dan 'ree'. De gazelle is een bevallig, sierlijk hert. Latere vertalingen als de NBG51-vertaling, de Naardense vertaling en de Herziene Statenvertaling hebben 'gazel' of 'gazelle'.
Jes 13:14  Iedereen zal zijn als een opgejaagde gazelle, als schapen die niemand bijeenbrengt. Iedereen zal zich wenden naar zijn eigen volk, en iedereen zal vluchten naar zijn eigen land. (HSV)

Meer informatie

Ree (dier). nl.wikipedia.nl.

Bron

Ree (dier). nl.wikipedia.nl. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 27 feb. 2020.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.

Voetnoten

  1. VanDale.nl, s.v. Ree. Geraadpleegd 27 feb. 2020
  2. Zie bij Gazelle.