Gebruiker:Kees Langeveld/Tijdschalen geologie

Uit Christipedia

Paleolithicum

Tijdvak Periode Era Eon
Vroeg Mesolithicum Pre-historie Holoceen Kwartair Ceno
-zoïcum
Fanero
-zoïcum
Laat Paleolithicum Pleistoceen
Midden
Vroeg
Steentijd
Gangbare aard- en geschiedkundige indeling[1]

..

..

..

.

.

.

.

.

Neolithicum

Tijdvak Periode Era Eon
Bronstijd Proto-historie Holoceen Kwartair Ceno
-zoïcum
Fanero
-zoïcum
Laat Koper(steen)tijd
(Chalcolithicum)
Neolithicum
(Nieuwe steentijd)
Midden
Vroeg
Laat Prehistorie
Keramisch
Prekaremisch
Laat Mesolithicum[2]
Gangbare aard- en geschiedkundige indeling[3]

.

.

.

.

.

.

.

.

Kwartair

Jaren geleden Subserie Tijdvak Periode Era Eon
heden - 11.700 jr Holoceen Kwartair Ceno
-zoïcum
Fanero
-zoïcum
11.700 - 126.000 jr Bovenpleistoceen Pleistoceen
126.000 - 781.000 jr Middenpleistoceen
781.000 - 2,58 jr Onderpleistoceen

..

..

..

.
.

Mezozoïcum

'Jaren' geleden[4] Periode Era Eon
jonger Paleogeen Cenozoïcum Fanerozoïcum
66 - 145 milj. Krijt Mezozoïcum
145 - 201,3 milj. Jura
201,3 - 252,2 milj. Trias
ouder Perm
Paleozoïcum

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Paleozoïcum

Jaren geleden Periode Era Eon
later Trias Mezozoïcum Fanerozoïcum
252,2 - 298,9 milj. Perm Paleozoïcum
298,9 - 358,9 milj. Carboon
358,9 - 419,2 milj. Devoon
419,2 - 443,4 milj. Siluur
443,4 - 485,4 milj. Ordovicium
485,4 - 541,0 milj. Cambrium
vroeger Ediacarium Neoproterozoïcum Proterozoïcum


..

Fanerozoïcum

Jaren geleden Periode Era Eon
0 - 2,588 milj. Kwartair Cenozoïcum Fanerozoïcum
2,588 - 23,03 milj. Neogeen
23,3 - 66,0 milj. Paleogeen
66,0 - 145,0 milj. Krijt Mezozoïcum
145,0 - 201,3 milj. Jura
201,3 - 252,2 milj. Trias
252,2 - 298,9 milj. Perm Paleozoïcum
298,9 - 358,9 milj. Carboon
358,9 - 419,2 milj. Devoon
419,2 - 443,4 milj. Siluur
443,4 - 485,4 milj. Ordovicium
485,4 - 541,0 milj. Cambrium
vroeger Ediacarium Neoproterozoïcum Proterozoïcum


..

Proterozoïcum

Jaren geleden Periode Era Eon
later Cambrium Paleozoïcum Fanerozoïcum
635 - 541 milj. Ediacarium Neoproterozoïcum Proterozoïcum
850 - 635 milj. Cryogenium
1000 - 850 milj. Tonium
1200 - 1000 milj. Stenium Mesoproterozoïcum
1400 - 1200 milj. Ectasium
1600 - 1400 milj. Calymmium
1800 - 1600 milj. Statherium Paleoproterozoïcum
2050 - 1800 milj. Orosirium
2300 - 2050 milj. Rhyacium
2500 - 2300 milj. Siderium
vroeger Archeïcum NeoarcheïcumArcheïcum

Jaren geleden Periode Era Eon
later Cambrium Paleozoïcum Fanerozoïcum
635 - 541 milj. Ediacarium Neoproterozoïcum Proterozoïcum
850 - 635 milj. Cryogenium
1000 - 850 milj. Tonium
1200 - 1000 milj. Stenium Mesoproterozoïcum
1400 - 1200 milj. Ectasium
1600 - 1400 milj. Calymmium
1800 - 1600 milj. Statherium Paleoproterozoïcum
2050 - 1800 milj. Orosirium
2300 - 2050 milj. Rhyacium
2500 - 2300 milj. Siderium
vroeger Archeïcum Neoarcheïcum
  1. Zie Wikipedia.nl
  2. Of epipaleolithicum
  3. Zie Wikipedia.nl
  4. Volgende gangbare aardrijkskundige mening. Zie Wikipedia.nl