Alle openbare logboeken

Dit is het gecombineerde logboek van Christipedia. U kunt de lijst filteren door een specifiek logboektype te selecteren, of de gebruikersnaam (hoofdlettergevoelig) of paginatitel (tevens hoofdlettergevoelig) in te geven.

Logboeken
(nieuwste | oudste) (50 nieuwere | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.
 • 14 jun 2024 16:01 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Bijbel:Johannes 1 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{BijbelboekenTabs}} <span id=1></span><section begin=1 /><sup>1</sup> In het begin was het Woord; en het Woord was bij God, en het Woord was God. <section end=1 /><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGENAME}}|1}} |link={{BASEPAGENAME}}#1}} </noinclude><span id=2></span><section begin=2 /><sup>2</sup> Dit was in het begin bij God. <section end=2 /><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGENAME}}|2}} |Bestand:Aanteke...')
 • 14 jun 2024 15:51 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Bijbel:Lukas 4 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{BijbelboekenTabs}} <span id=1></span><section begin=1 /><sup>1</sup> Jezus nu, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn, <section end=1 /><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGENAME}}|1}} |link={{BASEPAGENAME}}#1}} </noinclude><span id=2></span><section begin=2 /><sup>2</sup> veertig dagen verzocht door de duivel. En Hij at helemaal niets in die dagen, en toen...')
 • 14 jun 2024 15:43 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Bijbel:Lukas 7 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{BijbelboekenTabs}} <span id=1></span><section begin=1 /><sup>1</sup> Nadat Hij al zijn woorden ten aanhoren van het volk had voleindigd, ging Hij Kapernaum binnen. <section end=1 /><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGENAME}}|1}} |link={{BASEPAGENAME}}#1}} </noinclude><span id=2></span><section begin=2 /><sup>2</sup> Een slaaf van een hoofdman nu, die hem dierbaar was, was ziek en lag op sterven. <section end=2 /><...')
 • 14 jun 2024 15:11 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Bijbel:Openbaring 8 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{BijbelboekenTabs}} <span id=1></span><section begin=1 /><sup>1</sup> En toen het Lam het zevende zegel opende, kwam er een stilzwijgen in de hemel, ongeveer een half uur. <section end=1 /><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGENAME}}|1}} |link={{BASEPAGENAME}}#1}} </noinclude><span id=2></span><section begin=2 /><sup>2</sup> En ik zag de zeven engelen die voor God staan en hun werden zeven bazuinen gegeven. <section...')
 • 14 jun 2024 14:56 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Bijbel:Spreuken 16 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{BijbelboekenTabs}} <span id=1></span><section begin=1 /><sup>1</sup> De mens heeft schikkingen van het hart; maar het antwoord der tong is van Jhwh. <section end=1 /><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGENAME}}|1}} |link={{BASEPAGENAME}}#1}} </noinclude><span id=2></span><section begin=2 /><sup>2</sup> Alle wegen van een man zijn zuiver in zijn ogen; maar Jhwh weegt de geesten. <section end=2 /><noinclude>{{#if: {{...')
 • 13 jun 2024 21:46 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Bijbel:Deuteronomium 2 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{BijbelboekenTabs}} <span id=1></span><section begin=1 /><sup>1</sup> Daarna keerden wij ons, en reisden naar de woestijn, de weg van de Schelfzee, gelijk Jhwh tot mij gesproken had, en wij trokken om het gebergte Seïr, vele dagen. <section end=1 /><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGENAME}}|1}} |link={{BASEPAGENAME}}#1}} </noinclude><span id=2></span><section begin=2 /><sup>2</sup> Toen sprak Jhwh tot mij, zeggen...')
 • 13 jun 2024 21:44 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Bijbel:Deuteronomium 1 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{BijbelboekenTabs}} <span id=1></span><section begin=1 /><sup>1</sup> Dit zijn de woorden, die Mozes tot heel Israël gesproken heeft, aan deze zijde van de Jordaan, in de woestijn, op het vlakke veld tegenover Suf, tussen Paran en Tofel en Laban en Hazeroth en Dizahab. <section end=1 /><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGENAME}}|1}} |link={{BASEPAGENAME}}#1}} </noinclude><span id=2></span><section begin=2 /><sup>2...')
 • 13 jun 2024 12:27 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Numeri/Samenvatting aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Bijbelboeksamenvatting|Bijbelboektitel=Handelingen van de Apostelen|Bijbelboekpagina=Handelingen van de Apostelen|Bijbelboek=Handelingen|Aantalhoofdstukken=36}}')
 • 13 jun 2024 12:25 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Numeri 36 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Bijbelhoofdstukcommentaar|Bijbelboektitel=Numeri|Bijbelboekpagina=Numeri|Bijbelboek=Numeri|Aantalhoofdstukken=36|Aantalverzen=13}} == Samenvatting == Wet op het huwelijk van erfdochters. ''1-4'' De hoofden van de kinderen van Gilead, uit Manasse, wijzen op een risico van de bepaling dat Zeláfeads dochters de bezittingen van hun vader erven: wanneer die meisjes buiten de stam huwen, zal het erfdeel van de stam aan een andere overgaan. ''5-9'' Om dit te belet...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 11 jun 2024 17:28 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Bijbel:Ezechiël 40 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{BijbelboekenTabs}} <span id=1></span><section begin=1 /><sup>1</sup> In het vijf en twintigste jaar van onze gevankelijke wegvoering, in het begin van het jaar, op de tiende van de maand, in het veertiende jaar, nadat de stad geslagen was; juist op die dag, was de hand van Jhwh op mij, en Hij bracht mij daarheen. <section end=1 /><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGENAME}}|1}} |link={{BASEPAGENAME}}#1}} </noinclud...')
 • 11 jun 2024 13:47 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Sjabloon:Kleinkapitaal aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '<span style="font-variant: small-caps;">{{{1}}}</span>')
 • 11 jun 2024 13:37 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Gebruiker:Kees Langeveld/Font hernoemd naar Gebruiker:Kees Langeveld/Kleinkapitaal zonder een doorverwijzing achter te laten (Betere naam)
 • 11 jun 2024 13:25 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Hamonah aangemaakt (Verwijst door naar Hamona) Label: Nieuwe doorverwijzing
 • 10 jun 2024 12:38 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Bijbel:Numeri 36 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{BijbelboekenTabs}} <span id=1></span><section begin=1 /><sup>1</sup> En de hoofden der vaderen van het geslacht der kinderen van Gilead, de zoon van Machir, de zoon van Manasse, uit de geslachten der kinderen van Jozef, traden toe en spraken voor het aangezicht van Mozes en voor het aangezicht der oversten, hoofden van de vaderen der kinderen Israëls. <section end=1 /><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGENAME}}|1}} |Bestand:Aantekening_pictogram.png...')
 • 9 jun 2024 17:08 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Bijbel:1 Korinthiërs 15 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{BijbelboekenTabs}} <span id=1></span><section begin=1 /><sup>1</sup> Ik nu maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat u ook hebt aangenomen, waarin u ook staat, <section end=1 /><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGENAME}}|1}} |link={{BASEPAGENAME}}#1}} </noinclude><span id=2></span><section begin=2 /><sup>2</sup> waardoor u ook behouden wordt (als u vasthoudt aan het woord dat ik u heb verk...')
 • 7 jun 2024 17:32 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Bijbel:Numeri 11 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{BijbelboekenTabs}} <span id=1></span><section begin=1 /><sup>1</sup> En het geschiedde, toen het volk zich beklaagde, [dat] het kwaad was in de oren van Jhwh; want Jhwh hoorde het, zodat Zijn toorn ontstak, en het vuur van Jhwh onder hen ontbrandde en verteerde, in het uiterste van het leger. <section end=1 /><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGENAME}}|1}} |link={{BASEPAGENAME}}#1}} </noinclude><span id=2></span><...')
 • 7 jun 2024 15:30 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Bijbel:Ezechiël 39 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '<span id=1></span><section begin=1 /><sup>1</sup> Voorts, u mensenkind! profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt mijn Heeren Jhwh: Zie, Ik [wil] aan u, o Gog, hoofdvorst van Mesech en Tubal! <section end=1 /><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGENAME}}|1}} |link={{BASEPAGENAME}}#1}} </noinclude><span id=2></span><section begin=2 /><sup>2</sup> En Ik zal u omwenden, en een zeshaak in u slaan, en u optrekken uit de zijden v...')
 • 6 jun 2024 11:10 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Bijbel:2 Petrus 1 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{BijbelboekenTabs}} 1 <span id></span><section begin /><sup</sup> Simon Petrus, slaaf en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof als wij verkregen hebben door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus: <section end=/><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGENAME}}}} |link={{BASEPAGENAME}}}} </noinclude><span id=2></span><section begin=2 /><sup>2</sup> genade en vrede zij u vermeni...')
 • 5 jun 2024 18:37 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Bijbel:Lukas 1 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{BijbelboekenTabs}} <span id=1></span><section begin=1 /><sup>1</sup> Aangezien velen ondernomen hebben een verhaal op te stellen over de zaken die zich onder ons voltrokken hebben, <section end=1 /><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGENAME}}|1}} |link={{BASEPAGENAME}}#1}} </noinclude><span id=2></span><section begin=2 /><sup>2</sup> zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest,...')
 • 5 jun 2024 14:26 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Evangelie naar Lukas/Hoofdstuk 1 naar Lukas 1 hernoemd over een doorverwijzing zonder een doorverwijzing achter te laten (Voorkeur voor deze naam)
 • 5 jun 2024 14:26 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de doorverwijzing Lukas 1 verwijderd door deze te overschrijven (Verwijderd in verband met hernoeming van "Evangelie naar Lukas/Hoofdstuk 1")
 • 5 jun 2024 14:00 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Evangelie naar Markus/Samenvatting aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Bijbelboeksamenvatting|Bijbelboektitel=Evangelie naar Markus|Bijbelboekpagina=Evangelie naar Markus|Bijbelboek=Markus|Aantalhoofdstukken=16}}')
 • 4 jun 2024 18:49 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Numeri 35 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Bijbelhoofdstukcommentaar|Bijbelboektitel=Numeri|Bijbelboekpagina=Numeri|Bijbelboek=Numeri|Aantalhoofdstukken=36|Aantalverzen=34}} == Samenvatting == ''1-8'' God draagt Mozes op, om de Israëlieten te bevelen, uit hun erfbezit steden ter woning en weidegronden aan de Levieten afstaan. De Levieten krijgen in het geheel 48 steden. Hiervan zijn 6 vrijsteden, 3 in het Overjordaanse en 3 in Kanaän, bestemd als vluchtplaats voor een doodslager - een Israëliet, e...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 1 jun 2024 15:59 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Ezechiël 39 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '== 12 == Eze 39:12  Het huis Israëls nu zal hen begraven, om het land te reinigen, zeven maanden [lang]. <noinclude>(SV) Er wordt in 12v opvallend uitgebreid gesproken over de reiniging van het land. Sommigen<ref>Zie bijvoorbeeld in [https://www.youtube.com/watch?v=t8dBcYBR0pQ&t=4m30s PART 2: Brent Miller Jr. & Brent Miller Sr. on The Coming Convergence], Youtube.com: SkyWtach TV, 8 juni 2017.</ref> denken aan een verontreiniging die het gevolg is van het g...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 31 mei 2024 16:01 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Bijbel:Psalm 116 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{BijbelboekenTabs}} <span id=1></span><section begin=1 /><sup>1</sup> Ik heb Jhwh lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smekingen; <section end=1 /><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGENAME}}|1}} |link={{BASEPAGENAME}}#1}} </noinclude><span id=2></span><section begin=2 /><sup>2</sup> Want Hij neigt Zijn oor tot mij; en ik zal [Hem] in mijn dagen aanroepen. <section end=2 /><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGEN...')
 • 31 mei 2024 13:02 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Bijbel:Openbaring 1 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{BijbelboekenTabs}} <span id=1></span><section begin=1 /><sup>1</sup> Openbaring van Jezus Christus, die God Hem heeft gegeven om zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren; en Hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn slaaf Johannes te kennen gegeven. <section end=1 /><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGENAME}}|1}} |link={{BASEPAGENAME}}#1}} </noinclude><span id=2></span><section begin=2 /><sup>2</sup...')
 • 31 mei 2024 11:51 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Bijbel:Markus 16 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{BijbelboekenTabs}} <span id=1></span><section begin=1 /><sup>1</sup> En toen de sabbat voorbij was, kochten Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen om Hem te komen zalven. <section end=1 /><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGENAME}}|1}} |link={{BASEPAGENAME}}#1}} </noinclude><span id=2></span><section begin=2 /><sup>2</sup> En zeer vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het g...')
 • 31 mei 2024 11:46 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Sjabloon:Markus hoofdstukken verwijderd (Niet langer nodig: inhoud was: "De volgende hoofdstukken zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd: {| class="wikitable" | Markus, hoofdstukken: 12345689 • Markus 10..." (Kees Langeveld (overleg) was de enige auteur))
 • 31 mei 2024 11:43 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Sjabloon:Markus commentaar verwijderd (Niet langer nodig: inhoud was: "'''{{PAGENAME}}''' van het ''Evangelie naar Markus'' wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. {{Markus hoofdstukken}} <div class="noautonum">__TOC__</div>" (Kees Langeveld (overleg) was de enige auteur))
 • 30 mei 2024 12:53 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Numeri 34 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Bijbelhoofdstukcommentaar|Bijbelboektitel=Numeri|Bijbelboekpagina=Numeri|Bijbelboek=Numeri|Aantalhoofdstukken=36|Aantalverzen=29}} == Samenvatting == ''1-15'' God beschrijft Mozes de grenzen van het land dat voor de negen en een halve stammen is: de zuidgrens, de westgrens (= de grote zee), de noordgrens en de oostgrens. Twee en een halve stam hebben hun erfenis ontvangen in het Overjordaanse. 16- God noemt de mannen die het land ten erve moeten uitdelen aan...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 30 mei 2024 12:26 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Cinnereth aangemaakt (Verwijst door naar Gennezareth) Labels: Nieuwe doorverwijzing Visuele tekstverwerker: omgeschakeld
 • 29 mei 2024 23:41 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Gebruiker:Kees Langeveld/Spoilers aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#spoiler:hide=hide_message|spoiler_text}} {{#spoiler:show=show_message|spoiler_text}} {{#spoiler:show=show_message|hide=hide_message|spoiler_text}} {{#spoiler:spoiler_text}}')
 • 29 mei 2024 23:41 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de instellingen "spoilers" voor "christipediawiki" gewijzigd (Uitproberen)
 • 29 mei 2024 15:30 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Gebruiker:Kees Langeveld/Twitter aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '<twitter screen-name="autocorrect2_0" tweet-id="1795478329169940982" /> X.com werkt niet, wel twitter.com <twitter href="https://twitter.com/autocorrect2_0/status/1795478329169940982" />')
 • 29 mei 2024 15:23 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de instellingen "twittertag" voor "christipediawiki" gewijzigd (Uitproberen)
 • 29 mei 2024 12:04 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Bijbel:Romeinen 16 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{BijbelboekenTabs}} <span id=1></span><section begin=1 /><sup>1</sup> Ik beveel nu Febe aan, onze zuster, die ook een dienares is van de gemeente die in Kenchreeen is, <section end=1 /><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGENAME}}|1}} |link={{BASEPAGENAME}}#1}} </noinclude><span id=2></span><section begin=2 /><sup>2</sup> opdat u haar ontvangt in de Heer, op een wijze de heiligen waardig, en haar bijstaat in elke zaa...')
 • 28 mei 2024 17:53 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Stoïcijnse wijsgeren aangemaakt (Verwijst door naar Stoïsche wijsgeren) Labels: Nieuwe doorverwijzing Visuele tekstverwerker: omgeschakeld
 • 27 mei 2024 18:23 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Gebruiker:Kees Langeveld/Gallery aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '<gallery> </gallery>')
 • 27 mei 2024 16:20 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Bijbel:Johannes 10 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{BijbelboekenTabs}} <span id=1></span><section begin=1 /><sup>1</sup> Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie niet binnengaat door de deur in de stal van de schapen, maar van een andere kant naar binnen klimt, die is een dief en een rover; <section end=1 /><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGENAME}}|1}} |link={{BASEPAGENAME}}#1}} </noinclude><span id=2></span><section begin=2 /><sup>2</sup> maar wie door de deur binnenga...')
 • 27 mei 2024 13:57 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Bijbel:Psalm 22 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{BijbelboekenTabs}} <span id=1></span><section begin=1 /><sup>1</sup> Een psalm van David, voor de opperzangmeester, op Aijeleth hasschachar. <section end=1 /><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGENAME}}|1}} |link={{BASEPAGENAME}}#1}} </noinclude><span id=2></span><section begin=2 /><sup>2</sup> Mijn God, mijn God! waarom hebt U mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, [van] de woorden van mijn brullens? <se...')
 • 27 mei 2024 13:02 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Bijbel:Handelingen 6 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{BijbelboekenTabs}} <span id=1></span><section begin=1 /><sup>1</sup> In die dagen nu, toen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemopper van de Griekssprekende Joden tegen de Hebreeen, omdat in de dagelijkse bediening hun weduwen over het hoofd werden gezien. <section end=1 /><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGENAME}}|1}} |link={{BASEPAGENAME}}#1}} </noinclude><span id=2></span><section begin=2 /><sup>2</s...')
 • 26 mei 2024 14:30 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Bijbel:2 Petrus 3 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{BijbelboekenTabs}} 1 <span id></span><section begin /><sup</sup> Geliefden, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. In beide wek ik door herinnering uw oprechte gezindheid op, <section end=/><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGENAME}}}} |link={{BASEPAGENAME}}}} </noinclude><span id=2></span><section begin=2 /><sup>2</sup> opdat u terugdenkt aan de woorden die tevoren door de heilige profeten gesproken zijn en...')
 • 25 mei 2024 17:29 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Bijbel:Numeri 35 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{BijbelboekenTabs}} <span id=1></span><section begin=1 /><sup>1</sup> En Jhwh sprak tot Mozes, in de vlakke velden van de Moabieten, aan de Jordaan van Jericho, zeggende: <section end=1 /><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGENAME}}|1}} |link={{BASEPAGENAME}}#1}} </noinclude><span id=2></span><section begin=2 /><sup>2</sup> Gebied de kinderen Israëls, dat zij van de erfenis van hun bezitting aan de Levieten steden...')
 • 25 mei 2024 16:01 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Bijbel:Numeri 34 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{BijbelboekenTabs}} <span id=1></span><section begin=1 /><sup>1</sup> Voorts sprak Jhwh tot Mozes, zeggende: <section end=1 /><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGENAME}}|1}} |link={{BASEPAGENAME}}#1}} </noinclude><span id=2></span><section begin=2 /><sup>2</sup> Gebied de kinderen Israëls en zeg tot hen: Wanneer u in het land Kanaän ingaat, zo zal dit land zijn, dat u ter erfenis toevallen zal, het land Kanaän,...')
 • 24 mei 2024 13:28 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina International Justice Mission (IJM) aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''International Justice Mission''' (IJM) is een christelijke mensenrechtenorganisatie, die samen met plaatselijke overheden strijdt tegen mensenhandel, slavernij en gedwongen prostitutie, en ijvert voor de bevrijding van de slachtoffers en de berechting van daders, en voor werkende rechtssystemen. Ter illustratie, in 2024 meldde IJM: "''In de tien jaar dat IJM actief is in de Dominicaanse Republiek, is het aantal gevallen van seksuele uitbuiting van kinderen...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 24 mei 2024 12:00 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Bijbel:Openbaring 16 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{BijbelboekenTabs}} <span id=1></span><section begin=1 /><sup>1</sup> En ik hoorde een luide stem uit de tempel tot de zeven engelen zeggen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de grimmigheid van God uit op de aarde! <section end=1 /><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGENAME}}|1}} |link={{BASEPAGENAME}}#1}} </noinclude><span id=2></span><section begin=2 /><sup>2</sup> En de eerste ging weg en goot zijn schaal ui...')
 • 23 mei 2024 20:32 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Bijbel:Ezechiël 38 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{BijbelboekenTabs}} <span id=1></span><section begin=1 /><sup>1</sup> Voorts geschiedde het woord van Jhwh tot mij, zeggende: <section end=1 /><noinclude>{{#if: {{#section-h: {{BASEPAGENAME}}|1}} |link={{BASEPAGENAME}}#1}} </noinclude><span id=2></span><section begin=2 /><sup>2</sup> Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog, de hoofdvorst van Mesech en Tubal; en profeteer tegen hem, <section end=2 /><...')
 • 23 mei 2024 18:18 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Bestand:Vallei met doodsbeenderen.png aangemaakt (Gemaakt met Copilot Designer.)
 • 23 mei 2024 18:18 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft Bestand:Vallei met doodsbeenderen.png geüpload (Gemaakt met Copilot Designer.)
 • 23 mei 2024 13:28 Kees Langeveld overleg bijdragen heeft de pagina Ezechiël 37 aangemaakt (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Bijbelhoofdstukcommentaar|Bijbelboektitel=Ezechiël|Bijbelboekpagina=Ezechiël (boek)|Bijbelboek=Ezechiël|Aantalhoofdstukken=48|Aantalverzen=28}} == Samenvatting == == 1 == {{BVP|Bijbelboek=Ezechiël|Hoofdstuk=37|Vanaf_vers=1|Tot_vers=1}}(CP<ref name=":0">Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling. </ref>) '''Vol beenderen.''' Vs. 2: "zeer vele". Vs. 10: "zeer, zeer groot leger". == 2 == {{BVP|Bijbelboek=Ezechiël|Hoofds...') Label: Visuele tekstverwerker
(nieuwste | oudste) (50 nieuwere | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.