Gerar was een stad van de Filistijnen, in het zuiden van Kanaän gelegen.

Het dal van Gerar is als zeer vruchtbaar bekend.

Abimelech, de koning van Gerar, wilde Sara, schaken. Een andere koning Abimelech van deze stad wilde dat met Rebekka, de vrouw van Izak, doen.

Izak ging met zijn huisgezin wonen in het dal van Gerar (Gen. 26:17v). Daar ontstond met de herders van Gerar ruzie om waterputten (Gen. 26:20).

Koning Asa van Juda versloeg het grote leger van de Koesjiet Zerah te Maresa, pakweg 40 km noordoostelijk van Gerar, en jaagde het na tot deze stad.

Ligging van Gerar in vak 6W

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Gerar' is op 8 aug. 2018 onder wijziging verwerkt.