Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN)

Uit Christipedia

De Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) is een bevindelijk-gereformeerd kerkgenootschap dat in 1953 ontstond na een breuk met de Gereformeerde Gemeenten. De kerk is te situeren op de uiterste rechterflank van de gereformeerde gezindte. Het aantal (doop)leden van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland is 24.010 (stand 2012). Er zijn 49 gemeenten die gediend worden door vijf predikanten (2012).

Relatief veel leden zijn aangesloten bij een grote gemeente, waarvan in 2012 de grootste zijn: Barneveld (3430 leden), Opheusden (3263 leden), twee gemeenten in Gouda (samen 1775 leden), en Alblasserdam (1318 leden).

In 2012 groeiden de GGiN met 23 leden en doopleden, in 2010 met 638, in 2009 met 771 en in 2008 met 409 leden en doopleden. 

Het kerkblad van de GGiN is De Wachter Sions

In de GGiN is (anno 2011) zorg over de uitholling van binnenuit en over de gevolgen van de ontwikkelingen van buitenaf. „Wat een rouwfloers ligt er op de gemeenten. Hoe weinig geestelijk leven wordt er gevonden. Wat een lauwe godsdienst wordt er over het algemeen waargenomen. Wat een vreselijke zonden vinden er ook in ons kerkelijke leven plaats,” zegt het jaarboek 2010. 

Sinds 2009 zijn er geen studenten in opleiding voor het ambt van predikant (stand tot 2012).

In 2007 verbood de kerk zijn leden om ongefilterd toegang tot het internet te zoeken. Zij riskeren tuchtmaatregelen als ze een andere internetprovider nemen dan Kliksafe, dat het meest beveiligd internet aanbiedt. 

De GGiN heeft ook gemeenten in het buitenland. In Canada zijn drie gemeenten, in Zuid-Afrika een en in de Verenigde Staten is ook een gemeente (stand 2010).

Geschiedenis 

Om te beginnen een enkele notitie: 

1953: De Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) ontstaan na een breuk met de Gereformeerde Gemeenten. Het kerkblad De Wachter Sions ontstaat uit ”De Kerkbode”, het blad van de plaatselijke kerk in Gouda dat dan zeven jaargangen telt. Door de kerkelijke ontwikkelingen in dat jaar wordt de belangstelling voor het plaatselijke blad zo groot toe dat het wordt omgezet in een landelijk blad[1]

2010: Het aantal (doop)leden van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland is 23786. Er zijn 49 gemeenten die gediend worden door zes predikanten.

2011: Alle oude jaargangen van het kerkorgaan De Wachter Sions zijn online beschikbaar in www.digibron.nl, het archiefsysteem van de Erdee Media Groep.

Meer informatie

Artikel op Gereformeerde Gemeenten in Nederland op Wikipedia.nl

Bronnen

Onder meer: 

Ledental GGiN stabiel, nieuwsbericht op Kerknieuws.nl, 17 april 2013

Opnieuw flinke groei voor GGiN, nieuwsartikel op RefDag.nl dd. 13 apr. 2011

Toename ledental Ger. Gem. in Ned., nieuwsartikel op ND.nl dd. 13 apr. 2011

Voetnoot

  1. Alle jaargangen De Wachter Sions in Digibron, nieuwsartikel op RefDag.nl, 8 dec. 2011.