Gereformeerde Gemeenten

Uit Christipedia

De Gereformeerde Gemeenten (GG) zijn een protestants, inz. bevindelijk-gereformeerd kerkgenootschap in Nederland. Zij zijn met meer dan 107.000 leden[1] in 150 gemeenten (2020) het op twee na grootste protestantse kerkverband in Nederland.

Predikanten. De opleiding tot predikant duurt vier jaar. De GG hebben een negen mannen tellende commissie, genaamd het curatorium van de Gereformeerde Gemeenten bijeen, die jaarlijks in mei bij elkaar komen om te spreken met mannen die de vier jaar durende opleiding tot predikant willen volgen.

Sinds hun oprichting in 1907 hebben de GG te maken met een groot predikantentekort. Bijna 60% van de gemeenten heeft geen predikant (2020)[1]. De gemeentepredikanten hebben een gemiddelde leeftijd van 55,7 jaren[1].

Jongeren. De landelijke jongerenorganisatie van het kerkgenootschap is de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. Het jongerenblad van de Gereformeerde Gemeenten heet (anno 2013) Daniël.

Zending. De opdracht van de Heere Jezus om uit te gaan naar alle volken en het Evangelie te verkondigen (Matth. 28:19) wordt uitgevoerd door de organisatie Zending Gereformeerde Gemeenten(ZGG). 

Israël. Het deputaatschap voor Israël (voluit Deputaatschap voor Israël voor Evangelieverkondiging en diaconale hulpverlening) organiseert een jaarlijkse themadag. 

Zangkoren. De Bond van Zangverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten (BZGG) is een landelijke organisatie waarbij op 1 januari 2014 152 zangkoren met rond de 7000 leden waren aangesloten. Het gaat om Gemengde koren, Jeugdkoren, Jongerenkoren, Meisjeskoren en Mannenkoren. Het doel van de Bond is om de onderlinge band te verstevigen en de kwaliteit van de zang te verbeteren in de eredienst. 

In de GG is anno 2012 een veranderd getij. Het is minder vanzelfsprekend om lid te blijven van de Gereformeerde Gemeenten. De kennis neemt af: „Vroeger waren er mensen die naast de Bijbel niets anders in huis hadden dan de Redelijke Godsdienst van W. à Brakel, vandaag heeft in vele gevallen de smartphone die plaats ingenomen.”[2]

De Gereformeerde Gemeenten staan geestelijk en kerkelijk dicht bij de Oud Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland

In Noord-Amerika is een zusterkerk van de Gereformeerde Gemeenten: Netherlands Reformed Congregations, welke 26 gemeenten telt die gediend worden door 10 predikanten (in 2008). Het aantal leden is 10.648 (eind 2012).

Geschiedenis

1907: Ontstaan van het kerkgenootschap.

1908: De Commissie voor Uitwendige Zending wordt ingesteld door de Generale Synode. De commissie steunt het werk van ds. D.J. Benjamin onder Armeense vluchtelingen.

1947: Oprichting van de Bond van Zangverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten op 20 december 1947. Het doel van de bond is de onderlinge band tussen de verenigingen te verstevigen en tot stand te brengen. 

1953: Er ontstaat een breuk, waaruit de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) voortkomen. 

1954: Verschijning zendingsblad Paulus van Zending Gereformeerde Gemeenten

1984: Instituering zusterkerk Gereja Jemaat Protestan di Irian Jaya / Indonesia (GJPI)

1988: Instituering zusterkerk Nigeria Reformed Church (NRC)

1992: De Generale Synode besluit tot het instellen van een ‘Deputaatschap voor Israël voor Evangelieverkondiging en diaconale hulpverlening'.

2008: De GG tellen 157 gemeenten met 57 predikanten.

2009: de Gereformeerde gemeenten tellen 157 gemeenten met ruim 104.000 leden, waarvan ruim 56.000 belijdende leden en bijna 48.000 doopleden. 

2010: De GG tellen op het einde van dit jaar 105.000 leden, waarvan ruim 57.000 belijdende leden en bijna 48.000 doopleden

2012: De GG hebben eind 2012 155 gemeenten met 106.000 leden (eind 2012), waarvan ruim de helft de helft belijdende leden en de rest doopleden.

2017: De GG groeien licht tot bijna 108.000 leden. Vooral het grote aantal geboren kinderen draagt bij aan de groei.

2020: De GG tellen meer dan 107.000 leden, 150 gemeenten en 63 predikanten.

Meer informatie

GerGemInfo.nl website over de GG, niet een officiële website. 

De website van de Bond van Zangverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten: BZGG.nl

Onderwijs & Israël is een op de basisschooljeugd gerichte website (OnderwijsEnIsraël.nl) van de Onderwijs Commissie van het Deputaatschap Israël. De site bevat eductieve informatie over Israël en de Joden. 

Dossier Gereformeerde Gemeenten op ND.nl

Artikel Ledental Geref.Gem. licht gestegen, op RefDag.nl 29 mei 2009.

Preken uit de Gereformeerde Gemeenten: Prekenweb, Leespreken, Huisman

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 1,2 https://www.nd.nl/geloof/geloof/988668/er-is-een-schrijnend-tekort-aan-dominees-in-de-gereformeerde-geme. Nieuwsbericht 22 aug. 2020.
  2. Aldus W. Silfhout, lid van het deputaatschap vertegenwoordiging en voorlichting, in het Kerkelijk Jaarboek 2013. Zie Ledental Gereformeerde Gemeenten stijgt licht, op RefDag.nl, 30 mei 2013.