Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG)

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) is de landelijke jongerenorganisatie van de Gereformeerde Gemeenten. Zij richt zich op het welzijn van de jeugd van de gemeenten en probeert vanuit de kerk de jongeren te binden aan de gemeente(n) en hen te vormen vanuit het Woord van God (de Bijbel) en de belijdenis.

Kernactiviteit van de jeugdbond is de begeleiding van de 368 aangesloten clubs en verenigingen, die samen ruim 10.000 leden en ongeveer 1650 leidinggevenden tellen (anno 2010). De verenigingen zijn te verdelen in kinderclubs, tienerclubs en jeugdverenigingen.

De begeleiding door de jeugdbond bestaat voor een belangrijk deel in de toerusting en ondersteuning van het plaatselijk jeugdwerk:

  • werkmateriaal voor gebruik op de verenigingen
  • adviseren en toerusten van leidinggevenden
  • ondersteunen van kerkenraden in de doordenking van de zorg voor jongeren.

De JBGG geeft een jongerenblad uit, Daniël, en andere uitgaven voor jongeren. De bond organiseert Kinder- en Zomerkampen, alsmede landelijke en regionale activiteiten voor jongeren. Ook levert JBGG bijdragen aan catechisatieavonden. De bond wil door dat alles ook niet-aangesloten jongeren bereiken.

De Jeugdbond richt zich zijdelings ook op ouders. Voor hen wordt het opvoedingsmagazine EigenWijs uitgegeven en worden er opvoedingsavonden georganiseerd.

Geschiedenis

De jeugdbond wordt op 25 mei 1931 als ‘bond van J.V.'s der Gereformeerde Gemeenten' opgericht. Na de Tweede Wereldoorlog krijgt de bond een nieuwe naam: ‘Landelijk Verband van Jongelingsverenigingen'. Op 21 juni 1946 verschijnt het eerste nummer van het jongerenblad Daniël. "Het doel van dit blad is onze jonge mensen te tonen, dat wij hen dienen willen, om voorlichting te geven in die zaken, die zij, zowel voor hun geestelijk als tijdelijk leven, zo onmisbaar van node hebben," zegt het eerste nummer.

In de jaren zestig van de 20e eeuw wordt het jeugdwerk uitgebreid. In 1962 wordt het eerste Zomerkamp gehouden. Er wordt begonnen met het uitgeven van werkmateriaal voor verenigingen en de toerusting van leidinggevenden. Het Landelijk Verband gaat samen met het Landelijk Verband van Knapen en Jonge Meisjesverenigingen der Gereformeerde Gemeenten.

Vanaf de jaren zeventig groeit het jeugdwerk verder. Begin jaren negentig wordt gestart met het organiseren van Winterconferenties. Vanaf 1999 worden het werk van de Kinderkampen een onderdeel van de Jeugdbond. In 2008 wordt voor ouders het opvoedingsmagazine EigenWijs uitgegeven. In 2009 wordt begonnen met het beleggen van zogenoemde Zin-in avonden voor jongeren van 21 tot 35 jaar.

Bronnen

Website van de jeugdbond: www.jbgg.nl  

Meer informatie

Website van de jeugdbond: www.jbgg.nl