Gersteoogst

Uit Christipedia

De gersteoogst is de oogst van de graansoort gerst. In Israël was de gersteoogst ongeveer in het midden van onze maand april.

Het Engelse woord is "barley harvest".

De oogsttijd strekt zich uit tot mei in de koudere streken.

Aan het begin van de gersteoogst kwamen Naomi en Ruth in Bethlehem aan.

Ru 1:22 Zo keerde Naomi terug, en met haar Ruth, de Moabitische, haar schoondochter. Zij keerde uit de vlakten van Moab terug. En zij kwamen in Bethlehem, aan het begin van de gersteoogst. (HSV)

Ter verzoening van de Gibeonieten werd vijf kleinzonen van Saul ter dood gebracht in het begin van de gersteoogst.

2Sa 21:9 en gaf hen over aan de Gibeonieten. Dezen hingen hen op, voor het aangezicht des HEREN, op de berg. Die zeven vielen tezamen en werden ter dood gebracht in de eerste dagen van de oogst, in het begin van de gersteoogst. (NBG51)