Jezus Christus/Geslachtsregisters

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Geslachtsregisters van Jezus Christus)
Jezus Christus > Geslachtsregisters

Geslachtsregisters van Jezus Christus, betreffende Zijn menselijke afstamming, zijn er in de Bijbel twee in getal:

  • Matth. 1 :1-17: de wettelijke lijn van Jezus’ afkomst uit David, als, door Jozefs huwelijk met Maria, de wettige zoon en erfgenaam van Jozef, die uit Davids zoon Salomo was.
  • Luk. 3 :23-38: De natuurlijke lijn van Jezus’ afkomst uit David, door Maria, uit Davids zoon Nathan.
Twee geslachtslijnen
van Jezus Christus
David
 
Bathseba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salomo
 
Nathan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakob
 
Eli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jozef
 
Maria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezus

Mattheüs begint het wettelijke geslachtsregister met 'Jezus Christus, Zoon van David, Zoon van Abraham'. Abraham is de stamvader van het volk Israël, en David is de eerste koning van Israël, die een man was naar Gods hart. Lukas eindigt het natuurlijke geslachtsregister met 'van Adam, van God'. Hij gaat helemaal terug tot de eerste mens, Adam, die door God is geschapen.

Luk. 3: 23 moet aldus gelezen worden: "En Hij, Jezus, begon ongeveer dertig jaar oud te worden, en was de zoon (naar men meende van Jozef) van Eli". Omdat Maria een dochter van Eli was, wordt Jezus hier de zoon, dat is de kleinzoon, van Eli genoemd.

Hieronder wordt het voorgeslacht van de Heer Jezus weergegeven, te beginnen met Adam en Eva. Bij David en Bathseba ontstaan twee geslachtslijnen, die van Jozes via Davids zoon Salomo, en die van Maria via Davids zoon Nathan. De lijn van David tot Maria telt meer geslachten dan de lijn van David tot Jozef en staat in onderstaand schema rechts.

De Evangeliën en Jezus' afkomst

Het Evangelie naar Mattheüs stelt Jezus in het bijzonder voor als de koning der Joden, de zoon van David.

Mt 1:1 Geslachtsregister van Jezus Christus, Zoon van David, Zoon van Abraham. (...) Mt 1:6  en Isai verwekte David, de koning. En David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria; (Telos)

Het Evangelie naar Markus stelt Jezus in het bijzonder voor als dienstknecht, die de wil van God volbrengt. Van een dienstknecht is de afkomst niet van belang. In Markus komt geen geslachtsregister van de Knecht van God voor. Het Evangelie naar Lukas stelt Jezus in het bijzonder voor als een mens, de Zoon de mensen. Het geslachtsregister gaat helemaal terug tot Adam, de eerste mens, die door God is geschapen.

Lu 3:38  van Enos, van Seth, van Adam, van God. (Telos)

Het Evangelie naar Johannes stelt Jezus in het bijzonder voor als de Zoon van God, die "in het begin" bij de Vader was.

Joh 1:1 In het begin was het Woord; en het Woord was bij God, en het Woord was God. Joh 1:2  Dit was in het begin bij God. (...) Joh 1:14  En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een eniggeborene van een vader) vol van genade en waarheid. (Telos)

In dit evangelie vinden we geen menselijke geslachtsregister. Het gaat om zijn goddelijke komaf en zending.

Joh 6:38  Want Ik ben van de hemel neergedaald, niet opdat Ik mijn wil zou doen, maar de wil van Hem die Mij heeft gezonden. (Telos)