Gewelf

Uit Christipedia
De zon, sterren en engelen binnen het firmament. Woodcut anno 1475.

Vaste koepel

In de Kosmologie van de Bijbel is het firmament, hemelgewelf of uitspansel, de structuur boven de Hemel, bestaande uit een vaste Koepel. God schiep het gewelf om de wateren te scheiden.[1] Water boven het firmament en water onder het firmament. Een gewelf is een gebogen schaalvormige constructie. Aan het firmament zijn de sterren bevestigd en waarachter wind, regen en sneeuw gelegen waren.[2] Het woord firmament komt van het latijnse woord firmamentum.[3]

Sluizen in het gewelf

Onder het uitspansel noemde God de schepping "goed"; erboven liggen de wateren van de chaos die door de sluizen van de hemel kunnen stromen om de schepping te vernietigen.[4] Tijdens de zondvloed, in Noach zeshonderdste levensjaar, werden alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel werden opengezet. Water stroomde via de sluizen van de hemel op de aarde. Het water steeg meer en meer op de aarde, zodat alle hoge bergen die onder de hemel zijn, bedekt werden. [5] In Genesis 8:2 staat dat de "...bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten." Een Officier van de koning in het boek koningen maakte eveneens een opmerking tegen Elisa:

"Zie , al maakt de HEERE sluizen in de hemel,...".
[6][7]

Betekenis Firmament

Het woord Firmament werd gebruikt in het Late Latijn met "stevige of vaste structuur", afgeleid van het Hebreeuwse raqia, een woord dat zowel voor hemelgewelf als voor de bodem van de aarde in het Oude Testament wordt gebruikt.[8]

Bijbel

Het gewelf is geschapen op de tweede dag en wordt beschreven in het boek Genesis.

Genesis 1:6-8 En God zei: “Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water!” En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is, en het water dat boven het gewelf is. En het was zo.; En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag.[9]

Het materiaal van firmament het wordt omschreven in het boek Job.

Job 37:18 Kun jij dan als hij de Hemelkoepel uithameren, die zo hard is als een gegoten spiegel?[10]

De psalmist van psalm 148 onderstreept dat er sprake is van water boven de hemel zoals in Genesis 1 wordt beschreven.

Psalm 148:3-4 Loof Hem, zon en maan, loof Hem, alle lichtende sterren. Loof hem allerhoogste hemel, en water dat boven de hemel is.
[11]

Bronnen

 1. P. Ten Have, Bij de Bron, 11e druk, BLZ 18, ISBN 9029700807
 2. Ds. J. Landwehr - Christelijke encyclopaedie 2e deel EBAL tot HYZOP - Uitgever KOK BLZ 496
 3. Verschueren groot encyclopedisch woordenboek, BLZ 549 ISBN 9075566069
 4. Mysteries van de bijbel - P 18 ISBN 90 6407 199 3
 5. Genesis 7:12-20 HSV
 6. 2 koningen 7:2
 7. 2 koningen 7:19
 8. https://www.etymonline.com/word/firmament
 9. Genesis1:6-8 HSV
 10. Job 37:18 NBV
 11. Psalm 148:3-4 HSV