Gibea

Uit Christipedia

Gibea (Hebr. Gibah; Eng. Gibeah) is in de Bijbel de naam van drie steden en betekent ‘hoogte, heuvel’.

Het Hebreeuwse woord is Gibah en komt in het Oude Testament 44 keer voor. De Statenvertaling vertaalt drie maal door ‘heuvel’.

De plaatsnaam verwijst naar de volgende drie steden:

1. een stad in Benjamin, woon- en geboorteplaats van koning Saul. Daar vond een gruwel van ontucht plaats, welke de mannen van de stad Gibea aan de bijvrouw van een Leviet pleegden (Richt. 18). Deze misdaad wekte bij de andere stammen zoveel verontwaardiging, dat zij tegen Benjamin optrokken en de gehele stam bijna uitroeiden. Ook Gibea werd verwoest en in de as gelegd, maar later weer herbouwd. Blijkens Richt. 20:15 telde de stad 700 mannen die werden ingezet tegen de strafexpeditie van de 11 stammen van Israël.

Hos 10:9 Sinds de dagen van Gibea hebt u gezondigd, Israël! Daar zijn zij blijven staan. De strijd in Gibea zal hen niet treffen, [de strijd] tegen onrechtvaardige mannen. (HSV)

Ligging van Gibea (Gibea Saulis) ten noorden van Jeruzalem

2. een stad in het berggebied van Juda, zuidwestelijk van Bethlehem. 3. een stad in Kirjath-jeárim van Efraïm.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling (Haarlem: De erven F. Bohn, 1866) s.v. Gibea. Tekst hieruit is op 27 dec. 2013 tekst verwerkt.