Giloniet

Uit Christipedia
Een Giloniet is een inwoner van Gilo, een stad in Juda, of iemand daar vandaan en/of daar geboren. Achitofel, de adviseur van koning David, was een Giloniet.
2Sa 15:12 Absalom stuurde, toen hij de offers ging brengen, ook een bode om Achitofel, de Giloniet, Davids raadsman, uit zijn stad, uit Gilo te halen. De samenzwering werd sterk en het volk bij Absalom nam gaandeweg in aantal toe. (HSV)