Achitofel

Uit Christipedia

Achitofel (= 'mijn broeder is dwaas'), ook geschreven Achitophel, was een adviseur van koning David, een van de voornaamste steunpilaren van Davids troon. Later was hij helaas het meest in de opstand van Absalom, Davids zoon, betrokken.

Het Strongnummer is 0302. De Hebreeuwse naam is אחיתפל, Achiytophel, en betekent "mijn broeder is dwaas (dwaasheid)". De eigennaam komt 20x voor in het Oude Testament. De naam is in het Engels: Ahitophel.

Hij was de grootvader van Bathseba, de vrouw van Uria en daarna van David (vgl. 2Sa 11:3, 23:34). Zijn zoon Eliam was een van Davids dertig helden (2 Sam. 23:34).

 
 
 
 
Achitofel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ammiël /
Eliam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uria
 
Bathseba
 
David
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[?]
 
 
 
 
 
 
Salomo
 
 
 
 
 
 
Simea
 
 
 
 
 
 
Sobab
 
 
 
 
 
 
Nathan

Achitofel werd een belangrijke raadsheer van David, maar koos later de kant van Davids zoon Absalom in diens opstand tegen David. Achitofel was was het, die Absalom aanraadde verzoening met zijn vader onmogelijk te maken, 2 Sam. 16: 20-22. Doch toen Absalom zijn krachtige, onmiddellijke maatregelen afsloeg, voorzag Achitofel de afloop van de oproerige onderneming en maakte terstond een gewelddadig einde aan zijn eigen leven.

2Sa 15:12 Absalom stuurde, toen hij de offers ging brengen, ook een bode om Achitofel, de Giloniet, Davids raadsman, uit zijn stad, uit Gilo te halen. De samenzwering werd sterk en het volk bij Absalom nam gaandeweg in aantal toe. (HSV)

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Gosen' is op 25 april 2014 verwerkt.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.