Uria

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Uria de Hethiet)

Uria, ook geschreven Oeri-ja, is in de Bijbel de naam van vier verschillende mannen:

1. een Hethiet, een van de soldaten van David, met Bathseba gehuwd, die ter wille van deze vrouw verraderlijk gedood werd. Zie verder hieronder.

2. hogepriester, ten tijde van koning Achaz en de profeet Jesaja, die al te gedienstig 's konings afgodische begeerte gehoor gaf, zie 2 Kon. 16.

3. de zoon van Semaja, van Kirjath-jearim. Hij was een profeet die profeteerde tegen Jeruzalem en het land van Juda, die op last van Jojakim werd gedood (Jer. 26:20v);

4. een priester, een tijdgenoot van Ezra en Nehemia.

Uria de Hethiet

Uria's dood. De afbeelding doet voorkomen alsof hij door een pijl stierf. Hij stierf echter door het zwaard.

Uría de Hethiet was een van Davids helden (2 Sam. 23: 39), de man van Bathséba. Door kwade toeleg van zijn koning David, die met Bathséba overspel had gepleegd, sneuvelde hij in een oorlog met de Ammonieten, 2 Sam. 11.

De naam Uría is in het Hebreeuw אוריה = Mijn licht is Jahweh.

Hij was de man van Bathséba (2 Sam. 11; Matth. 1: 5).

 
 
 
 
Achitofel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ammiël /
Eliam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uria
 
Bathseba
 
David
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[?]
 
 
 
 
 
 
Salomo
 
 
 
 
 
 
Simea
 
 
 
 
 
 
Sobab
 
 
 
 
 
 
Nathan

Koning David pleegde overspel met Uria's vrouw, waardoor zij zwanger werd. Daarna zocht David Uría, die van niets wist, te bewegen om bij zijn vrouw te liggen. opdat Bathseba's zwangerschap aan haar man toegeschreven zou worden. Uría, solidair met de andere soldaten, onthield zich echter en liet zich evenmin door alcoholische drank van de koninklijke tafel, waarmee David hem dronken maakte, op een andere gedachte brengen. Deze weigering van Uría was de oorzaak van de verijdeling van Davids bedoeling.

Daarop koos David een andere strategie: Uría uit de weg ruimen. Uria stierf door Davids toeleg, met medewerking van de legeroverste Joab, in de strijd tegen de Ammonieten. Hij was opzettelijk in de voorste frontlinie geplaatst en blootgesteld aan een aanval van de Ammonieten. Hij sneuvelde door het zwaard van een Ammoniet.

Bathséba droeg leed over haar gesneuvelde man. Toen de rouw was overgegaan, nam David haar ter vrouw.

Naar de brief van David (2 Sam. 11:14v), de eerste waarvan in de bijbelse geschiedenis melding is gemaakt, heet sedert die tijd een verraderlijke brief een „Uria-brief.”

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Uria' is op 24 nov. 2017 verwerkt.