Gob

Uit Christipedia

Gob (= regenbak) was een stad, in het zuidelijk gedeelte van het land Israël, aan de Filistijnse grenzen gelegen.

De Hebreeuwse plaatsnaam is גב of (vol) גוב, Gob. De betekenis is "regenbak"[1]. Het Strongnummer is 01359. De naam komt 2x voor in het Oude Testament, in 2 Sam. 21:18,19.

Daar speelde zich tweemaal een strijd af tussen Davids helden en reuzen uit de Filistijnse stad Gath.
2Sa 21:18 Daarna gebeurde het dat er in Gob opnieuw oorlog met de Filistijnen was. Toen versloeg Sibbechai uit Husa, Saf, die een van de kinderen van Rafa was. 2Sa 21:19 Er was opnieuw oorlog met de Filistijnen in Gob, en Elhanan, de zoon van Jaäre-Oregim, versloeg Beth-halachmi, die met Goliath uit Gath was. De schacht van zijn speer was als een weversboom. (HSV)
In de parallelle Schriftplaats 1 Kron. 20:4 wordt de plaats genoemd "Gezer"[2], een versterkte stad 29 km noordwestelijk van Jeruzalem.
Ligging van Gezer in vak 1B.

Sommige teksten hebben "Nob" voor "Gob," terwijl de Syrische vertaling en de Griekse Septuagint "Gath", de naam van een Filistijnse stad lezen.

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Gob' is op 7 april 2017 verwerkt.

Bromiley, Geoffrey W.: The International Standard Bible Encyclopedia, Revised. Wm. B. Eerdmans, 1988; 2002, S. 2:492

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Vergelijk Flavius Josephus, Joodse Oudheden, VII, xii, 2.